Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN năm 2016

Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN - Thưa thầy cô và các bạn - Thầy cô và các bạn lại sắp bước vào năm học mới - Năm học 2016 - 2017 với bao thay đổi . Ông Bộ trưởng giáo dục mới này . Năm học của thông tư 30 sửa đổi nhằm giảm  mệt mỏi cho giáo viên tiểu học, cho xã hội này . Năm học sốc lại việc dạy và học thực chất hơn về giáo dục tiểu học. Không còn hiện tượng cào bằng giữa các học sinh tiểu học cùng trang lứa. Không còn kiểu ghi giấy khen ghi rằng " Khen học sinh có thành tích từng mặt" Một thay đổi tôi thấy là đáng hoan nghênh và tránh việc bệnh thành tích là có cho phép học sinh tiểu học lưu ban , ở lại lớp. Thầy cô thấy thế có hợp không?

 

Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN năm 2016

Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN - Thưa thầy cô và các bạn - Thầy cô và các bạn lại sắp bước vào năm học mới - Năm học 2016 - 2017 với bao thay đổi . Ông Bộ trưởng giáo dục mới này . Năm học của thông tư 30 sửa đổi nhằm giảm mệt mỏi cho giáo viên tiểu học, cho xã hội này . Năm học sốc lại việc dạy và học thực chất hơn về giáo dục tiểu học. Không còn hiện tượng cào bằng giữa các học sinh tiểu học cùng trang lứa. Không còn kiểu ghi giấy khen ghi rằng " Khen học sinh có thành tích từng mặt" Một thay đổi tôi thấy là đáng hoan nghênh và tránh việc bệnh thành tích là có cho phép học sinh tiểu học lưu ban , ở lại lớp. Thầy cô thấy thế có hợp không?
 Vậy hôm nay, tôi sẽ giúp thầy cô Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN.  Trong giáo án này có cả hai kì đủ cho 35 tuần thực học. Có cả giáo án địa lí lớp 5 địa phương. Giáo án thiết kế theo 3 cột : cột đầu thời gian, cột 2 hoạt động của thầy , cột 3 hoạt động của trò. Nếu thầy cô thấy cột 1 thời gian chưa phù hợp với địa phương thầy cô , thầy cô có thể copy và xóa nó để thành 2 cột . Trong giáo án có các câu lệnh rõ ràng. Phân chia thời gian khoa học. Bám sát điều chỉnh nội dung dạy học. Rất hay và cụ thể phải không thầy cô. Nếu thầy cô thấy có ích hãy nhấn nút like để động viên tôi.  Nếu có bất kì câu hỏi nào về giáo dục tiểu học xin gửi email về | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Hay nhấp vào trang Facebook . Xin cảm ơn !

 

Nhấn vào đây để tải về:

>>>>Link tải từ mediafire :  Giáo án Địa lí 5 Cả năm theo chuẩn KTKN

______________________________________________________tiruhhocvn.info__________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top