Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for Fifth Grade Informatics

Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for 5th Grade Informatics Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for fifth  Grade Informatics

Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 dành cho giáo viên tin học tiểu học giúp các em học sinh lớp 5  ôn tập và rèn luyện các kĩ năng cần thiết đã học trong những tiết chính khóa Lớp 5 và giúp cho các em học sinh 10  tuổi ôn tập hay  nâng cao cách sử dụng máy tính.
Giáo án Luyện kĩ năng tin học Lớp 5  - Soan chi tiết theo mẫu font chuẩn  unicode - Times Newsromance - 14 , có hình ảnh minh họa rõ ràng, rất đẹp. Giáo viên dễ sử dụng nó. Giáo án chia làm 2 cột : Phần việc của thầy và phần việc của trò.

 

Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for Fifth Grade Informatics

Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for 5th Grade Informatics

 

Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for fifth  Grade Informatics

Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 dành cho giáo viên tin học tiểu học giúp các em học sinh lớp 5  ôn tập và rèn luyện các kĩ năng cần thiết đã học trong những tiết chính khóa Lớp 5 và giúp cho các em học sinh 10  tuổi ôn tập hay  nâng cao cách sử dụng máy tính.
Giáo án Luyện kĩ năng tin học Lớp 5  - Soan chi tiết theo mẫu font chuẩn  unicode - Times Newsromance - 14 , có hình ảnh minh họa rõ ràng, rất đẹp. Giáo viên dễ sử dụng nó. Giáo án chia làm 2 cột : Phần việc của thầy và phần việc của trò.  Giáo án chia làm 2 cột : Phần việc của thầy và phần việc của trò. Các hoạt động  giờ học thiết kế sinh động đa dạng , giúp cho các thầy cô tin học dựa và giáo án này tổ chức giờ Luyện tinh học vui vẻ, hiệu quả và thành công. Xin ghi nhớ rằng: Giáo án này chỉ có trên http://tieuhocvn.info


Click here to free download this lesson plan
>>>> Giáo án Luyện Tin học Lớp 5 - Lesson Plans for fiifth Grade Informatics 

Thanks for your visting !______________________tieuhocvn.info_________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top