Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tập làm văn Tiểu học Lớp 4 -5

 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tập làm văn Tiểu học  Lớp 4 -5

Thưa thầy cô,
Ngoài việc nâng cao chất lượng đại trà thì việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học đòi hỏi phải có phương pháp dạy và có những thầy cô thật sự tâm huyết, thật sự say nghề , và thật sự có tài. Hôm nay tieuhocvn.info xin gửi đến thầy cô một tài liệu liên quan đến việc Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học. Trong tài liệu này. thầy cô sẽ thấy được  một số giáo án dạy một số đề bài cụ thể.
Ví như;

 

Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tập làm văn Tiểu học  Lớp 4 -5

Thưa thầy cô,
Ngoài việc nâng cao chất lượng đại trà thì việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học đòi hỏi phải có phương pháp dạy và có những thầy cô thật sự tâm huyết, thật sự say nghề , và thật sự có tài. Hôm nay tieuhocvn.info xin gửi đến thầy cô một tài liệu liên quan đến việc Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học. Trong tài liệu này. thầy cô sẽ thấy được  một số giáo án dạy một số đề bài cụ thể.
Ví như;
- Dạy kĩ năng lập dàn bài chi tiết
- Dạy kĩ năng tìm từ, dùng từ, viết câu có hình ảnh.
- Dạy kĩ năng dựng đoạn
- Các cách xây dựng đoạn mở bài và kết bài

Đặc biệt hơn cả là có hơn 40 bài văn mẫu tham khảo giúp thầy cô đọc cho các em tham khảo.


Thầy cô hãy tải về nhé.

Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học - Phân môn Tập làm văn- Lớp 4 -5

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top