Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 Tích hợp giáo dục môi trường và Kĩ năng sống cho Giáo viên tieuhoc

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 Tích hợp giáo dục môi trường và Kĩ năng sống cho Giáo viên tieuhoc

Chào thầy cô tieuhoc  Thầy cô đang sắp tải về máy 207  trang Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 Tích hợp giáo dục môi trường và Kĩ năng sống cho Giáo viên tieuhoc 2018 . Giáo án này đã được soạn 2 cột rõ hoạt động thầy trò, bất cứ ai nhìn vào giáo án cũng có thể dễ dạy, font chữ chuẩn, cỡ chữ 14 đúng theo thể thức văn bản. Giáo án dễ dàng cho các  nhà quản lí cũng dễ  theo dõi, kiểm tra, đối chiểu.

1. Introduction

      Giáo án phân môn Luyện từ và câu Lớp 5 này giúp học sinh tieuhoc mở rộng, hệ thống hoá làm phong phú vốn từ của học sinh tiểu học , cung cấp cho học sinh tieuhoc những hiểu biết sơ giản về từ và câu, rèn cho các em  kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời giúp cho HS có khả năng hiểu các câunói của người khác, hướng dẫn học sinh trong việc nghe, nói, đọc, viết, phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của các em
Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh tieuhoc


  + Giáo án phân môn Luyện từ và câu Lớp 5 này còn làm giàu vốn từ cho học sinh tieuhoc và phát triển năng lực dùng từ đặt câu của các em.  

+  Luyện từ và câu Lớp 5 tập trung vào dạy  nghĩa từ: Làm cho học sinh tieuhoc nắm nghĩa từ bao gồm việc thêm
vào vốn từ của học sinh những từ mới và những nghĩa mới của từ đã biết, làm cho các em nắm được tính nhiều nghĩa và sự chuyển nghĩa của từ. Dạy từ ngữ phải hình thành những khả năng phát hiện ra những từ mới chưa biết trong văn bản cần tiếp nhận, nắm một số thao tác giải nghĩa từ, phát hiện ra những nghĩa mới của từ đã biết, làm rõ những sắc thái nghĩa khác nhau của từ trong những ngữ cảnh khác nhau.

+  Luyện từ và câu Lớp 5  còn hệ thống hóa vốn từ: Dạy học sinh tieuhoc biết cách sắp xếp các từ một cách có hệ thống trong trí nhớ của mình để tích luỹ từ được nhanh chóng và tạo ra tính thường trực của từ, tạo điều kiện cho các từ đi vào hoạt động lời nói được thuận lợi. Công việc này hình thành ở học sinh kĩ năng đối chiếu từ trong hệ thống hàng dọc của chúng, đặt từ trong hệ thống liên tưởng cùng chủ đề, đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, cùng cấu tạo…, tức là kĩ năng liên tưởng để huy động vốn từ.

+  Luyện từ và câu Lớp 5 còn giúp cho học sinh tieuhoc tích cực hóa vốn từ: Dạy cho học sinh tieuhoc sử dụng từ, phát triển kĩ năng sử dụng từ trong lời nói và lời viết của học sinh, đưa từ vào trong vốn từ tích cực được học sinh dùng thường xuyên. Tích cực hóa vốn từ tức là dạy học sinh biết dùng từ ngữ trong hoạt động nói năng của mình.


+  Luyện từ và câu Lớp 5 còn dạy cho học sinh tieuhoc biết cách đặt câu, sử dụng các kiểu câu đúng mẫu, phù hợp với hoàn cảnh, mục đích giao tiếp. Cung cấp một số kiến thức về từ và câu Trên cơ sở vốn ngôn ngữ có được trước khi đến trường, từ những hiện tượng cụ thể của tiếng mẹ đẻ, phân môn Luyện từ và câu cung cấp cho học sinh tieuhoc một số kiến thức về từ và câu cơ bản, sơ giản, cần thiết và vừa sức với các em.

+  Luyện từ và câu Lớp 5 còn trang bị cho HS những hiểu biết về cấu trúc của từ, câu, quy luật hành chức của chúng. Cụ thể đó là các kiến thức về cấu tạo từ, nghĩa của từ, các lớp từ, từ loại; các kiến thức về câu như cấu tạo câu, các kiểu câu, dấu câu, các quy tắc dùng từ đặt câu và tạo văn bản để sử dụng trong giao tiếp. Ngoài các nhiệm vụ chuyên biệt trên, Luyện từ và câu Lớp 5 còn có nhiệm vụ rèn luyện tư duy và giáo dục thẩm mĩ cho HS tieuhoc.


 Luyện từ và câu 2 ||  Luyện từ và câu 3 ||  Luyện từ và câu 4 ||  Luyện từ và câu 5 ||

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 Tích hợp giáo dục môi trường và Kĩ năng sống cho Giáo viên tieuhoc

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 Tích hợp giáo dục môi trường và Kĩ năng sống cho Giáo viên tieuhoc 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top