Giáo án Tập làm văn Lớp 5 soạn theo Hướng Dạy học theo phương pháp tích cực | Practice writing Lesson Plans Grade 5

Giáo ánTập làm văn Lớp 4Giáo án Tập làm văn  Lớp 5 soạn theo Hướng Dạy học  tích cực | Practice writing Lesson Plans Grade 5
Chào thầy cô và các bạn,
Tiếng mẹ đẻ có vai trò  quan trọng trong đời sống cộng đồng và đời sống mỗi con người. Với cộng đồng là phương tiện để giao tiếp và tư duy. Đối với học sinh tiểu học : “Trẻ em đi vào đời sống tinh thần của mọi người xung quanh nó duy nhất thông qua phương tiện tiếng mẹ đẻ và ngược lại, thế giới bao quanh đứa trẻ được phản ánh qua nó chỉ thông qua công cụ này”. Dạy Tập làm văn là dạy hóc dinh tiểu học sử dụng tốt, sử dụng một cách khoa học, cẩn thận  tiếng mẹ để. Giáo án Tập làm văn 5 ,giúp thầy cô dạy tốt phân môn  Tập làm văn trong môn Tiếng Việt 5.


1. Introduction

       Giáo án Tập làm văn 5 còn mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh:
- Các bài văn gắn liền với chủ điểm của đơn vị học.
- Kĩ năng phân tích đề, tìm ý, quan sát, viết đoạn là cơ hội trẻ mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống.
- Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn bài văn kể chuyện, miêu tả, biên bản …góp phần phát triển khả năng phân tích tổng hợp của HS.
- Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện nhờ vận dụng các biện pháp so sánh nhân hoá khi miêu tả cảnh và người.

Thiết kế Giáo án Tập làm văn Lớp 5 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh tieuhoc


Giáo án Tập làm văn 5 -Trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm văn gồm:

a) Nội dung chương trình tập làm văn lớp 5:
+ Kể chuyện (ôn tập).
+ Miêu tả đồ vật, cây cối, con vật ( ôn tâp).
+ Miêu tả cảnh.
+ Miêu tả người
+ Các loại văn bản khác: Báo cáo thống kê, đơn, thuyết trình tranh luận, làm biên bản, lập chương trình hoạt động, chuyển đoạn văn thành kịch.

b)  Các kĩ năng làm văn:
- Kĩ năng định hướng hoạt động giao tiếp:
- Phân tích đề.
- Nhận dạng kiểu văn bản.
- Kĩ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp:
+ Xác định dàn ý một bài văn đã cho sẵn.
+ Tìm và sắp xếp ý thành dàn ý trong bài văn kể chuyện.
+ Quan sát đối tượng, tìm và sắp xếp thành dàn ý trong bài văn miêu tả.
* Kĩ năng hiện thực hoá hoạt động giao tiếp:
+ Xây dựng đoạn văn.
+ Liên kết các đoạn văn thành bài văn.
* Kĩ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp:
+ Đối chiếu văn bản nói, viết của bản thân với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt.
+ Sửa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt.
* Các loại bài học:
+ Dạy bài lý thuyết.
+ Hướng dẫn thực hành.


Giáo án Tập làm văn 5 này giúp học sinh tieuhoc mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.

Giáo án Tập làm văn 5 còn rèn cho học sinh các kĩ năng phân tích đề, tìm ý, quan sát, viết đoạn là cơ hội trẻ mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống. Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn bài văn kể chuyện, miêu tả, biên bản …góp phần phát triển khả năng phân tích tổng hợp của HS. Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện nhờ vận dụng các biện pháp so sánh nhân hoá khi miêu tả cảnh và người.

Tập làm văn 2 ||  Tập làm văn 3 ||  Tập làm văn 4 || Tập làm văn 5 ||

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tập làm văn Lớp 5 soạn theo Hướng Dạy học theo phương pháp tích cực | Practice writing Lesson Plans Grade 5

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tập làm văn Lớp 5 soạn theo Hướng Dạy học theo phương pháp tích cực | Practice writing Lesson Plans Grade 5

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top