Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Đây là Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 Năm học 2016 - 2017 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Kiĩ thuật lớp 5 - Thực hiện trong năm học 2016 - 2017. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảoDo yêu cầu của môn học, HS phải biết hoàn thành sản phẩm ngay tại lớp. Đối với GV, ngoài việc chuẩn bị cho tiết dạy (Dụng cụ, vật liệu, tranh ảnh, vật mẫu vật thật đầu tư cho việc lên lớp …). Một số vấn đề phải được đặc biệt chú ‎‎ý là trong khi HS thực hành, GV phải bao quát lớp, theo dõi HS thực hành, kịp thời phát hiện những sai sót của HS và nhờ GV thao tác nháp nhiều lần nên GV có thể đoán được và xử l‎ý tốt các tình huống có thể xảy ra khi HS thực hành. thực hành và có thể hoàn thành sản phẩm ngay tại lớp.ông trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 Năm học 2016 - 2017 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Kiĩ thuật lớp 5 - Thực hiện trong năm học 2016 - 2017. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo

 

Do yêu cầu của môn học, HS phải biết hoàn thành sản phẩm ngay tại lớp. Đối với GV, ngoài việc chuẩn bị cho tiết dạy (Dụng cụ, vật liệu, tranh ảnh, vật mẫu vật thật đầu tư cho việc lên lớp …). Một số vấn đề phải được đặc biệt chú ‎‎ý là trong khi HS thực hành, GV phải bao quát lớp, theo dõi HS thực hành, kịp thời phát hiện những sai sót của HS và nhờ GV thao tác nháp nhiều lần nên GV có thể đoán được và xử l‎ý tốt các tình huống có thể xảy ra khi HS thực hành.

Hoạt động chủ yếu của giờ Kĩ thuật là thực hành. HS sẽ tiếp thu kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng, hình thành thói quen thực hành theo đúng qui trình kĩ thuật. Vì vậy, khi dạy môn Kĩ thuật GV cần đổi mới PPDH qua các công việc sau:
- Nắm vững nội dung chương trình.
- Chuẩn bị đầy đủ: Kế hoạch bài học - Dụng cụ - Vật liệu - Vật mẫu - Vật thật - Tranh ảnh - Tranh qui trình Kĩ thuật - Sản phẩm gợi ý.
- Có định hướng để HS chú ý vào bài giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
- Tổ chức cho HS thực hành (cá nhân - nhóm - giao việc).
- Tiếp sức cho HS hoàn thành bài ngay tại lớp.
- Luôn chú ý khâu vệ sinh và an toàn lao động.

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top