Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2016 - 2017 - Giờ học âm nhạc trong nhà trường nói chung, ở Tiểu học nói riêng đặc trưng bởi không khí tự nhiên, phải bằng chính ngôn ngữ tình cảm của âm nhạc làm cho trẻ xúc động, gơi cho trẻ những tâm trạng nhất định.

Học sinh Tiểu học có thể tiếp thu một cách nghiêm túc nhứng kiến thức, kỹ năng âm nhạc, những xúc cảm về cái đẹp trong nghệ thuật. Trong quá trình tiếp xúc với âm nhạc các em sẽ thêm hiểu về cái đẹp của cuộc sống xung quanh, khơi gợi niềm tin vào cái tốt và sự công bằng.

Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.

Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2016 - 2017 - Giờ học âm nhạc trong nhà trường nói chung, ở Tiểu học nói riêng đặc trưng bởi không khí tự nhiên, phải bằng chính ngôn ngữ tình cảm của âm nhạc làm cho trẻ xúc động, gơi cho trẻ những tâm trạng nhất định.

Học sinh Tiểu học có thể tiếp thu một cách nghiêm túc nhứng kiến thức, kỹ năng âm nhạc, những xúc cảm về cái đẹp trong nghệ thuật. Trong quá trình tiếp xúc với âm nhạc các em sẽ thêm hiểu về cái đẹp của cuộc sống xung quanh, khơi gợi niềm tin vào cái tốt và sự công bằng.

Đặc điểm giọng hát của học sinh Tiểu học : Chia làm 4 giai đoạn

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 5 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top