Giáo án Môn Thể dục Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp

Giáo án Môn Thể dục  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm Đây là Giáo án Môn Thể dục  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 70 tiết của phân phối chương trình môn Thể dục  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có hình ảnh minh họa trắng đen scan một cách rõ ràng . Giúp giáo viên in ra thành giáo án thật đẹp. Giúp thầy cô nhìn vào minh họa dễ dàng thao tác làm mẫu hơn trong giờ thể dục.Trong giáo án này còn phân rõ các hoạt động của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhocvn.info nhé.

 

Giáo án Môn Thể dục Lớp 5 - theo Chuẩn KTKN có hình ảnh đẹp

Giáo án Môn Thể dục  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm  

Thưa thầy cô và các Quý phụ huynh,

Đây là Giáo án Môn Thể dục  Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - cả năm - Dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy lớp 5 và các quý phụ huynh đang có con học lớp 5. Trong tài liệu này được soạn theo 70 tiết của phân phối chương trình môn Thể dục  ở lớp 5 cho 35 tuần thực học . Trong đó có hình ảnh minh họa trắng đen scan một cách rõ ràng . Giúp giáo viên in ra thành giáo án thật đẹp. Giúp thầy cô nhìn vào minh họa dễ dàng thao tác làm mẫu hơn trong giờ thể dục.Trong giáo án này còn phân rõ các hoạt động của thầy và trò. Một số bài soạn dạy theo phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh . Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5. Thầy cô hãy tải miễn phí tại http://tieuhocvn.info nhé.

Vậy trong tài liệu này có gì mới?


1. Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo cuốn Chuẩn Kiến thức và kĩ năng lớp 5.
2. Trong các bài soạn có chỉnh sửa công phu và có tích hợp giáo dục Kĩ năng sống, kĩ năng giáo dục môi trường, .... Có phân rõ thời gian cho các hoạt động
3. Các bài soạn đều thống nhất các phông chữ chuẩn nhất Unicode ( Time New Roman) không có kiểu lỗi font
4. Trong mỗi trang giáo án phân rõ cột có hoạt động của thầy có hoạt động của trò.
5. Một số phân môn như thể dục và mĩ thuật, hát nhạc có minh họa bằng hình ảnh - Rất công phu
6. Tải tất cả các giáo án này trên tieuhocvn.info - TẢI DỄ DÀNG - TẢI NHẸ NHÀNG - TẢI MIỄN PHÍ
7. File giáo án dạng .doc, thầy cô dễ dàng căn chỉnh, copy, paste.
Vậy tải miễn phí ở đâu? >>>>>Kì Một |        | >>>>>Kì Hai
1. Tải về từ 4Shared: >>>> Giáo án Môn thể dục Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Học Kì Một

>>>> Giáo án Môn thể dục Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Học Kì Hai

2. Hoặc tải từ Mediafire: >>>> Giáo án Môn thể dục Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Học Kì  Một

>>>> Giáo án Môn thể dục Lớp 5 - Theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Học Kì Hai

______________

Tìm thêm các Giáo án Lớp 5 khác - Cả năm học

Thầy cô nhấn vào Danh sách các giáo án lớp 5 phía dưới

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top