Giáo án BDHSG môn Toán 5 - Phần 3

Giáo án BDHSG môn Toán  5  - Phần 3

Thưa các thầy cô
Thầy cô và các phụ huynh có quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán  tiểu học xin hãy down  giáo án này về để tham khảo và làm tư liệu. Trong giáo án này gồm 6 bài xin các thầy cô xem cho
Đây là giáo án dạng  word  soạn trên font chữ chuẩn Time New romace Cỡ chữ 14 rất chi tiết  có đủ  các dạng bài . Xin các thầy cô nhấp vào đây để down về .

Giáo án BDHSG môn Toán  5  - Phần 3

Giáo án BDHSG môn Toán  5  - Phần 3

Thưa các thầy cô
Thầy cô và các phụ huynh có quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán  tiểu học xin hãy down  giáo án này về để tham khảo và làm tư liệu.
Đây là giáo án dạng  word  soạn trên font chữ chuẩn Time New romace Cỡ chữ 14 rất chi tiết  có đủ  các dạng bài . Xin các thầy cô nhấp vào đây để down về .

Giáo 
Án 
Bồi
Dưỡng 
Học
Sinh
Giỏi
Môn 
Toán  5


Nhấn vào đây để tải vềNhấn vào đây để tải về

Giáo án BDHSG môn Toán  5  - Phần 3

BÀI 1: CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 1 : Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số
Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính
Dạng 3 : Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết.
Dạng 4 : Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thức
Dạng 5 : Các bài toán về điền chữ số vào phép tính
Dạng 6 : Các bài toán về điền dấu phép tính
Dạng 7:  Vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh kết quả của dãy tính .

BÀI 2:: SUY LUẬN LÔ GÍC
I
/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG :
II/ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN TÌNH HUỐNG
III/ GIẢI BẰNG BIỂU ĐỒ VEN
IV/ PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐƠN GIẢN
BÀI 3 : SỐ, CHỮ SỐ, DÃY SỐ
I
.SỐ VÀ CHỮ SỐ
2.1. Dạng 1 : Sử dụng cấu tạo thập phân của số .
Loại 2 : Xoá bớt một chữ số của một số tự nhiên
Loại 3 : Số tự nhiên và tổng, hiệu, tích các chữ số của nó
Loại 4 : So sánh tổng hoặc điền dấu
2.2. Dạng 2 : Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các phép tính.
2.3. Dạng 3 : Thành lập số và tính tổng.

II .DÃY SỐ

Dạng 1 . Quy luật viết dãy số.
Loại 1: Dãy số cách đều
Dạng 2 : Xác định số a có thuộc dãy đã cho hay không
Dạng 3 : Tìm số số hạng của dãysố .
Dạng 4 : Tìm tổng các số hạng của dãy số 
Dạng 5 : Tìm số hạng thứ n

BÀI 4: CÔNG VIỆC CHUNG

BÀI 5: TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.

BÀI 6: HÌNH HỌC

BÀI 7: CÁC BÀI TOÁN VỀ DIỆN TÍCH CÁC HÌNH
I  -   HÌNH TAM GIÁC
II -  HÌNH THANG
III -  CÁC BÀI TOÁN VỀ CẮT GHÉP HÌNH
IV  -  HÌNH TRÒN
V -   DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN, THỂ TÍCH
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH TRỤ

Xin Lưu ý giáo án này chỉ có 1/5 đưa lên mạng nếu ai cần đầy đủ xin liên hệ với em qua số di động 0983 140 xxx

Hãy ủng hộ tôi bằng việc thầy cô có thể
Xem thêm và  tải thêm các  bộ giáo  án khác

________tieuhocvn_ Giới thiệu và sưu tầm _________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top