Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 - Phần 1

Thưa các thầy cô
Thầy cô và các phụ huynh có quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán  tiểu học xin hãy down  giáo án này về để tham khảo và làm tư liệu.
Đây là giáo án dạng  word  soạn trên font chữ chuẩn Time New romace Cỡ chữ 14 rất chi tiết  có đủ  các dạng bài . Xin các thầy cô nhấp vào đây để down về .

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 - Phần 1

Thưa các thầy cô
Thầy cô và các phụ huynh có quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán  tiểu học xin hãy down  giáo án này về để tham khảo và làm tư liệu.
Đây là giáo án dạng  word  soạn trên font chữ chuẩn Time New romace Cỡ chữ 14 rất chi tiết  có đủ  các dạng bài . Xin các thầy cô nhấp vào đây để down về .

Giáo 
Án 
Bồi
Dưỡng 
Học
Sinh
Giỏi
Môn 
Toán  5
  Giáo án BDHSG môn Toán  5  - Phần 1
Bao gồm các phần sau:
I. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
II. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ
III. PHƯƠNG PHÁP DÙNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG:
IV. PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ
V. PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ
VI. PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM

Nhấp vào đây để down về


Hãy ủng hộ tôi bằng việc thầy cô có thể


________tieuhocvn_ Giới thiệu và sưu tầm _________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top