Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

Đây là một số tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi  môn Toán cho học sinh lớp 5. Tuy nó chưa phải xuyên  suốt cả chương trình nhưng nó đã bám theo các chuyên đề một cách có hệ thống. Cách soạn có thể thầy cô cho là chưa cụ thể lắm nhưng nó đi vào giải những bài tập điển hình mà học sinh lớp 5 thường thi  vào. Dù sao nữa chũng ta cũng cảm ơn tác giả đã có công soạn bài. Thầy cô hãy xem qua nó để rồi quyết định down. Nhớ rằng Font chữ ở đây là Times New Romance.

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

Đây là một số tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cho học sinh lớp 5. Tuy nó chưa phải xuyên suốt cả chương trình nhưng nó đã bám theo các chuyên đề một cách có hệ thống. Cách soạn có thể thầy cô cho là chưa cụ thể lắm nhưng nó đi vào giải những bài tập điển hình mà học sinh lớp 5 thường thi vào. Dù sao nữa chũng ta cũng cảm ơn tác giả đã có công soạn bài. Thầy cô hãy xem qua nó để rồi quyết định down. Nhớ rằng Font chữ ở đây là Times New Romance.

 


Thầy cô hãy nhấp vào đây để có giáo án.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top