Cài đặt font chữ vào thư viện Power Point

Cài đặt font chữ vào thư viện Power Point

Bước 1: Thầy cô hãy vào thư viện font chữ của google với địa chỉ https://fonts.google.com/. Có rất nhiều font chữ cho thầy cô tiểu học lựa chọn.

Read more ...

Một số giáo trình giúp thầy cô tiểu học nâng cao kiến thức tin học

Một số giáo trình giúp thầy cô tiểu học nâng cao kiến thức tin học

Read more ...

Tài liệu Sử dụng phần mềm Adobe Presenter.7.0

Tài liệu Sử dụng phần mềm Adobe Presenter.7.0 Tải về Miễn phí Tài liệu Sử dụng phần mềm Adobe Presenter.7.0  -  Thưa thầy cô  và các bạn.
Đây là Tài liệu Sử dụng phần mềm Adobe Presenter.7.0 Tải về Miễn phí giúp thầy cô Thiết kế bài giảng e- learning - Dạy học trực tuyến . Thầy cô hãy tải về miễn phí. và  theo tôi thầy cô có thể in ra làm tài liệu riêng cho mình. Sau đó thầy cô có thể ghi chép lại những điều cần thiết  , những bài quan trọng vào Sổ tự học  - Bồi dưỡng thường xuyên trong dịp hè 2016 này. Tài liệu  Sử dụng phần mềm Adobe Presenter.7.0 này khá hay  bởi vì nó có hình ảnh minh họ rõ ràng. Bài viết  ngắn gọn dễ hiểu . Ai học đến đâu là làm được đến đó liền.

Read more ...

Làm quen với các chức năng trong phần mềm Adobe Presenter

Làm quen với các chức năng trong phần mềm tạo bài giảng E - learning Adobe Presenter - Thưa thầy cô
Đây là bài viết hướng dẫn thầy cô  hiểu cơ  bản về phần mềm này, và làm quen với các nút lệnh các chức năng trong  Phần mềm Adobe Presenter Để tạo bài giảng điện tử  - E - learning do BGD đang phát động. Thầy cô hãy  xem đoạn phim hướng dẫn này và làm theo , Chúc thầy cô thanh công

Read more ...

Subcategories

Top