Flash: Tạo hiệu ứng chữ không cần viết Code

Trong bài hướng dẫn này giúp thầy cô tạo  hiệu ứng chữ ( text ) mà không cần  sử dụng viết code AS. Khi học xong, thầy cô có thể sử dụng hiệu ứng chữ này vào mỗi banner text. Hơn nữa thầy cô có thể làm banner cho web của thầy cô.

 

 

Trong bài hướng dẫn này giúp thầy cô tạo  hiệu ứng chữ ( text ) mà không cần  sử dụng viết code AS. Khi học xong, thầy cô có thể sử dụng hiệu ứng chữ này vào mỗi banner text. Hơn nữa thầy cô có  thể làm banner cho web của thầy cô. Nào . Thầy cô hãy nhấn chữ replay trong hình ảnh dưới đây để xem phim chạy như thế nào?

Bước 1: Tạo một file flash mới. Nhấn Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập kích thước của tài liệu của bạn như bất cứ điều gì bạn muốn. Chọn # 3D9600 màu như màu nền. Thiết lập tốc độ Frame rate của film  là  28 và Nhấn  OK để chấp nhận.

Bước 2: - Chọn cong cụ Rectangle ( nhấn phím  R). Trong phần Colors của panel Tool, khối màu Stroke bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì nhỏ và sau đó vào vuông nhỏ với dòng chéo màu đỏ. Trong Fill Color bạn chọn  8cd000 . Rồi bạn giữ và kéo chuột để  vẽ một hình chữ nhật có kích thước là 100x5 px. Xem hình dưới!

Bước 3: Trong khi hình dạng hình chữ nhật vừa vẽ vẫn được chọn, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó thành một Movie Clip.

Bước 4: - Click vào khung Frame thứ 20 và 35 và nhấn phím  , mỗi cái nhấp chuột đồng thời nhấn F6. Trong khi bạn vẫn trên frame thứ 35 trên Timeline, Nhấn phím Q để chọn Free Transform Tool (Q) và phóng to hình dạng hình chữ nhật như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 5: Trở lại bây giờ vào frame 20, chọn một lần nữa Free Transform Tool (Q) và giảm kích thước của hình chữ nhật tại frame  này, một hình chữ nhật nhỏ như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 6: - Nhấp chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong vùng màu xám giữa frame 1 và 20 và giữa khung 20 và 35 trên timeline và chọn Create Shape Tween ( nhớ không phải Motion tween đâu nhá) từ menu xuất hiện. Xem hình dưới.

 

 

Bước 7: - Thầy cô quay lại  cho hình chữ nhật lớp ban đầu . Double-click vào tên mặc định của nó (Cũ của nó là Layer 1) để thay đổi nó. Nhấn Enter một khi bạn đã gõ tên mới! Giả cduj thầy cô gõ : thoc chẳng hạn

Bước 8: - Tạo một lớp mới hình chữ nhật ở trên lớp và đặt tên là màu trắng hình chữ nhật màu trắng . Thì thầy  cô viết tắt để cho ngắn : hcnmt. Có nghĩa là ở lớp ( layer hcnmt này) thầy cô sẽ vẽ một hcn khác.

Bước 9: - Chọn màu trắng hình chữ nhật lớp và sử dụng Công cụ Rectangle (R), vẽ một hình chữ nhật màu trắng về 100x5 px và đặt nó vào vị trí như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 10

Trong khi các hình chữ nhật màu trắng vẫn được chọn, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó thành một Movie Clip.

Bước 11

Sau đó, click vào khung 20 và 35 và nhấn phím F6. Trong khi bạn vẫn trên 30 khung hình, địa hình dạng hình chữ nhật màu trắng trên các vị trí như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 12

Trở lại bây giờ vào frame 20 và để các hình chữ nhật trên các vị trí như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 13

Nhấp chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong vùng màu xám giữa frame 1 và 20 và khung 20 và 35 trên timeline và chọn Create Shape Tween từ menu xuất hiện. Xem hình dưới.

Bước 14

Bây giờ đến việc của chữ ( text), do đó tạo ra một lớp mới trên lớp hình chữ nhật màu trắng và đặt tên là chu  hay text  tùy thầy cô .

Bước 15

Chọn công cụ Text Tool (A), chọn bất kỳ font chữ, kích thước bất kỳ, cho màu đen hay bất kì và chọn kiểu chữ bất kì  và đặt nó vào vị trí như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 16

Trong khi văn bản- mtuwcs là chữ vừa gõ đó  vẫn được chọn, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó thành một Movie Clip.

Bước 17

Click vào  frame thứ  35 và nhấn phím F6. Trong khi bạn vẫn còn trên khung 35, nơi các văn bản trên các vị trí như nó được hiển thị trên các hình ảnh dưới đây!

Bước 18

Bây giờ quay lại frame đầu tiên, chọn công cụ Selection Tool (V) và kích một lần trên văn bản để chọn nó. Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3) dưới sân khấu! Sau đó, chọn lọc tab từ phía bên trái. Sau đó nhấp chuột vào biểu tượng cộng và chọn lọc Blur. Thực hiện các điều chỉnh như sau:

Bước 19

Click vào nút Thuộc tính ở phía bên trái. Sau đó, bên phải, bạn sẽ thấy trình đơn màu. Chọn Alpha trong đó và đặt nó xuống 0%.

Bước 20

Nhấp chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong vùng màu xám giữa hai keyframes trên timeline và chọn Create Shape Tween từ menu xuất hiện.

Vậy thầy cô đã hoàn thành rồi đó!
Nhấn ctrl + Enter để kiểm tra kết quả.
Và nếu thầy cô thấy bài viết của em có ích thì háy nhấn quảng cáo để động viên em nhé.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top