Tạo một nút nhấn đơn giản trong Flash


Bài viết này giúp thầy cô tạo một nút Button  - hay hiểu tác dụng của nút (button) hoạt động  ra sao . Xin thầy cô hãy xem hình ảnh minh họa sau:

Bây giờ tôi hướng dẫn thầy cô tìm hiểu về nút nhấn nhé

Bài viết này giúp thầy cô tạo một nút Button  - hay hiểu tác dụng của nút (button) hoạt động  ra sao . Xin thầy cô hãy xem hình ảnh minh họa sau:

Bây giờ tôi hướng dẫn thầy cô tìm hiểu về nút nhấn nhé

Yêu cầu: + Máy tính của thầy cô đã cài Flash 8 hay phiên bản cao hơn
+ Máy tính của thầy cô có cài Flash Player
Các làm: Xin vui lòng thực hiện theo các bước sau đây trong Flash để tạo biểu tượng nút.Bước 1. Đầu tiên tạo / nhập ( import)một hay các đối tượng  để được chuyển đổi thành một nút. Chèn hình ảnh đã có sẵn vào khung soạn thảo ( stage)  bằng cách sử dụng Ctrl + R. . Nếu thầy cô chưa có sẵn thì thầy cô vẽ nút vào. Cách vẽ chắc thầy cô đã biết.

Bước  2. Đưa chuột vào biểu tượng mũi tên ( selection Tool) để chọ đối tượng. Kéo chuột vào  nút giữ và kéo một hình chữ nhật  phủ khắp nút ta vừa vẽ để chọn đối tượng Chọn đối tượng ( Hay ta có thể nhấn phím tắt V) Sau đó thầy ô nhấn  F8 để  Convert to Symbol

Bước  3. Một thẻ có trrn Convert to symbol hiện ra,  Thầy cô  thấy có 3 nút chnj Thầy cô chọn hộ em nút thứ 2 có tên Button . À suýt quên ta phải đặt tên cho biểu tượng , gõ vào khung Name và đặt tên của biểu tượng  đã nói, là 'btn_home'. 

Bước 4. Click đúp vào dụ của 'btn_home' trên sân khấu để chuyển sang biểu tượng của nó, Ta thấy chế độ chỉnh sửa. Thời gian biểu thay đổi các tiêu đề để hiển thị bốn khung hình liên tiếp có nhãn Up, Over, Down, và
lượt truy cập như được hiển thị bên dưới.


Bước 5. Tại  Frame đầu tiên sẽ hiển thị  văn bản hay ta chọn Text để thêm thông tin vào khung này . Ví dụ như home, contact,...,  được sử dụng để tạo nút này, bây giờ chèn một khung khóa (Nhấn F6) vào dưới chữ Over  trong khung có nhãn Over (Flash tự động bản sao nội dung của các khung trước).

Bước 6. Bây giờ  thầy cô có thể thay đổi màu sắc của đối tượng trong khung trên  để tạo ra một hiệu ứng rollover trong nút.

Bước 7. Khung Insert (F5) cho khung Down và khung Hit (chỉ xác định diện tích vào nút đó để đáp ứng hành động của người dùng và không thể nhìn thấy tại thời gian chạy).

Nếu thầy cô muốn nó thêm  các ứng hoạt khác thầy cô vào Window>Behavior>Nhấp vào dấu cộng để ra các lựa chọn Nhuwtheem âm thanh hay nhấn vào thì mở ra trang web khác . ví dụ đây tôi thêm vào 1 trang web thì tôi chọn web.

Bước 8. Lưu công việc của bạn và thử nghiệm Movie (Ctrl + Enter). Vậy đó nút đơn giản, bạn đã sẵn sàng!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top