Sử dụng Flash CS3 để làm bài vẽ minh họa trong giờ mĩ thuật

Sử dụng Flash CS3 để làm bài vẽ minh họa trong giờ mĩ thuật

Để làm đầy đủ các bước dạy vẽ tranh trong chương trình mĩ thuật bằng flash các bạn hãy chuẩn bị như sau:

 

Sử dụng Flash CS3 để làm bài vẽ minh họa trong giờ mĩ thuật

Để làm đầy đủ các bước dạy vẽ tranh trong chương trình mĩ thuật bằng flash các bạn hãy chuẩn bị như sau:

1.     Chương trình Adobe Flash (yêu cầu tối thiểu là bạn phải biết cơ bản nhất về cách sử dụng chương trình này nhé)

2.     Lên kế hoạch các bước vẽ cho bài giảng

3.     Nếu hình khó (các bạn nên vẽ ra giấy và Scan đưa vào máy vi tính)

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng bước vẽ lá cờ Việt Nam

Lập kế hoạch:

1.     Bước 1: Vẽ hình chữ nhật

2.     Bước 2: Vẽ ngôi sao

3.     Bước 3: Vẽ màu

Giờ hãy mở chương trình Flash nên nhé (đây tớ hướng dẫn trên Flash CS3 nhé)

Ở đây tớ sử dụng Mask để tạo các bước vẽ. Mask có nghĩa là mặt nạ, nó dung để che đi hình ảnh bên dưới nó. Bạn hãy tưởng tượng Mask chính lớp hơi nước trên mặt gương. Khi bạn dùng tay lau lớp hơi nước này thì gương mặt của bạn trong gương sẽ hiện ra. Đây chính là nguyên lí của Mask đó.

BẮT ĐẦU THÔI

Tạo các Layer

- Bạn nhấp vào nút như hình trên để tạo thêm 5 layer nữa. Sau đó bạn nhấp đúp vào tên của các Layer và đổi tên cho để dẽ quản lí. Bạn có thể đổi tên như hình bên dưới.

Việc đổi tên tùy theo bạn miễn sao dễ quản lí. Ở đây tớ làm các Layer như sau:

+ Nut_an: để các nút button ở Layer này

+ Mau_co: Layer này để hình vẽ cờ đã tô màu đầy đủ

+ Mask_mau: Layer này để tạo Mask co lá cờ có màu

+ Net_co: Để hình vẽ lá cờ chỉ có nét thôi

+ Mask_net: Layer để tạo Mask cho nét

Lưu ý: Luôn phải kiểm tra là mình làm việc có đúng Layer không, nếu chắc ăn layer nào bạn chưa làm hoặc chưa muốn hiển thị thì hãy chọn cái khóa, hoặc con mắt trên khung  Timeline để quản lí nhé.

 

 

Vẽ hình lá cờ

Ở Layer Net_co bạn chọn frame 2 nhấn F7 tạo 1 Keyframe trắng (bạn tạo ở frame 2 vì frame phải để trắng để thể hiện lúc đầu chưa có hình gì cả)

Rồi bạn vẽ là cờ ở Frame 2 này nhé (nhớ là chỉ có nét thôi, không có nền nhé)

Quan sát trên hình bạn sẽ thấy khi ta làm việc ở Layer nào thì Layer đó bôi màu xanh và frame bạn làm việc khi có 1 đối tượng trên frame sẽ xuất hiện 1 chấm đen trên frame đó)

Vẫn trên layer Net_co bạn chọn frame 30 và nhấn F6 (để copy hình lá cờ chạy suốt từ frame 2 đến frame 30)

Tạo Mask cho lá cờ vẽ nét

Trên Layer Mask_net bạn tạo 1 Keyframe trắng ở frame 2. Nhấn nút B để chọn công cụ Brush (bút vẽ), bạn chọn màu cho bút, ở đây tớ chọn màu xanh

Giờ bạn hãy dùng bút này và vẽ 1 đoạn ngắn đè lên nét viền ở lá cờ (Bạn vẽ từ điểm xuất phát mà bạn định thể hiện viền cờ sẽ vẽ từ đâu đến đâu nhé)

Vẫn trên layer Mask_net bạn chọn frame 3 nhấn F6 để nhân bản frame và vẽ thêm 1 đoạn nữa nhé

Cứ tiếp tục F6 lần lượt các frare liên tiếp cho đến khi bạn vẽ đè hết nét viền cờ rồi nét ngôi sao sao cho kết thúc ở frame 30. (Thực ra màu xanh bạn vẽ đè lên nét cờ chính là vết tay bạn xóa trên gương để lộ ra hình ảnh phía dưới đó J ). Để cuối cùng bạn được hình như bên dưới

Giờ mới đến lúc tạo Mask để xem điều diệu kì nhé.

Chọn Layer Mask_net nhấn chuột phải trên Layer này và chọn Mask

 

 

Sau khi chọn xong bạn sẽ thấy biểu tượng ở 2 Layer này thay đổi như hình dưới

 

 

Giờ hãy ấn CTRL+Enter để thử kết quả xem. Bạn đã thấy lá cờ đang được vẽ chưa

 

 

 

Vẽ màu cho lá cờ

Ở Layer Mau_co bạn chọn Frame 31 và nhấn F7 để tạo 1 key frame trắng.

 

 

Bạn chọn frame 2 trên Layer Net_co nhấn chuột phải và chọn Copy Frames

 

 

Sau đó chọn Frame 31 trên Layer Mau_co và nhấn chuột phải chọn PasteFrames (nếu bạn đang khóa Layer này thì phải bỏ biểu tượng khóa đi nhé)

 

 

 

Giờ bạn hãy tô màu cho lá cờ ở Frame này nhé. Nhấn nút K để chọn Paint Bucket Tool, chọn màu đỏ tô nền cờ và chọn vàng tô ngôi sao.

Chọn frame 50 và nhấn F6 để copy lá cờ này đến Frame 50 nhé

Tạo Mask cho vẽ màu

Ở Layer Mask_màu bạn chọn frame 31 nhấn F7 tạo 1 frame trắng và chọn công cụ Brush vẽ đè lên màu đỏ ở nền (chú ý tránh ngôi sao ra nhé, cố vẽ thật sát ngôi sao vào nhé, đừng để trống phần nào quanh viền ngôi sao nhé. Thực ra nếu bạn muốn dễ dàng hơn thì để sao vào 1 Layer riêng sẽ dễ hơn đó, nhưng đây ta làm gọn cho tiện)

Tiếp tục làm như vậy cho đến hết nền rồi đến ngôi sao nhé.

Giờ bạn chọn Layer Mask_màu và nhấp chuột phải tạo Mask cho nó nhé.

Bạn chọn Layer Net_co và chọn frame 50 nhấn F6 để copy nhé (điều này là bạn làm cho nét cờ hiển thị đến tận frame 50 đó)

Nhấn CTRL+Enter để kiểm tra kết quả nhé.

 

 

Vậy là đã xong cơ bản, tuy nhiên hình vẽ thể hiện liên tục lại không dừng lại theo các bước.

Ở Layer Action bạn chọn frame 1và nhấn F9, bảng Action Script hiện ra bạn gõ code stop(); vào

Bạn sẽ thấy bên trên frame bạn chọn xuất hiện chữ a

Tiếp chọn Frame 20 (đây là điểm kết thúc của vẽ viền cờ)nhấn F7 tạo KeyFrame trắng rồi nhấn  F9 gõ stop();

Làm tương tự với Frame 30 và 50 nhé

 

Giờ nhấn CTRL+Enter để thử kết quả, bạn muốn hình chạy tiếp thì bạn cứ nhấn Enter thôi.

Nút nhấn các bước vẽ

Để tạo các nút thể hiện bước vẽ 1, bước vẽ  2, bước vẽ 3 khi bạn trình diễn cách vẽ cho HS

Chọn Layer Nut_an chọn farme1 và bạn chọn trên menu

Window/Common Libraries/Button

Một bảng hiện ra bạn hãy kéo kiểu nút bạn thích vào phần bên dưới nhé (nhớ là ở frame 1 nhé)

Giờ bạn đã có 1 button bạn để ý bên phải chỗ Library xuất hiện đối tượng này (nếu không thấy nhấn Ctrl+L).

Cái này khá quan trọng đó. Lát nữa ta sẽ dùng đến nó đó.

 

 

Giờ bạn hãy chỉnh kích thước nút to lên hoặc nhỏ xuống sao cho hợp lí nhé. Sau đó nhấp đúp vào nút này để vào màn hình bên trong nút. Bạn chọn phần Text và đổi tên thành Bước 1 nhé.

Nhấp vào chữ Screne 1 (ở bên dưới thanh Timeline) để ra màn hình chính nhé.

Giờ ở bảng thư viện (Ctrl+L) bạn chọn nút bạn vừa tạo đó, nhấn chuột phải chọn Duplicate

Một bảng hiện ra. Ở phần name ban gõ buoc2 (tên gì tùy bạn)  rồi OK

Tiếp tục lặp lại thao tác duplicate nữa với 1 nút đặt tên là buoc3.

Giờ bạn kéo 2 nút buoc2, buoc3 ra mang hình chính, điều chỉnh kích thước sao cho bằng nút Bước 1. Rồi bạn vào trong sửa tên các nút này thành Bước 2 và Bước 3. Như hình dưới nhé.

 

Giờ bạn đặt lệnh cho nút, có nghĩa là khi bạn nhấn vào bước 1 sẽ thể hiện vẽ viền cờ, nhấn nút 2 thể hiện vẽ lá cờ và nhấn nút 3 thể hiện vẽ màu. Bạn làm như sau:

Chọn nút bước 1 rồi nhấn F9 và gõ lênh sau vào

on (release) {

gotoAndPlay(2);

}

Điều này có nghĩa là khi bạn nhấn vào nút này chương trình sẽ bắt đầu chạy từ Frame 2.

Bạn làm tương tự với nút Bước 2 là từ Frame 21, Bước 3 là từ Frame 31.

Sau khi xong tất cả bạn chọn Frame 50 trên Layer Nut_an và nhấn F5 để Layer này hiển thị suốt trong 50 Frame.

Giờ hãy ấn Ctrl+Enter để xem thành quả nào.

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Các bạn có thể file nguồn ở đây nhé http://www.mediafire.com/?0ra540vzokyo7ku

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top