Ebook Kỹ năng mềm dành cho giáo viên và học sinh

 

 

Để giúp quý Thầy Cô và các bạn có một tài liệu tham khảo tập trung, chúng tôi đã tập hợp một ebook gồm 10 bài viết kỹ năng do chính CENTEA thực hiện và đã từng được đăng tải trên giaovien.net. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho quý Thầy Cô và các bạn.

Các bài viết trong ebook, bao gồm:

 

 

Việc đưa các kỹ năng mềm vào trường học là một chủ trương hết sức đúng đắn nhằm giúp các em học sinh trở thành những công dân tương lai có khả năng giải quyết vấn đề, hợp tác, trao đổi, làm việc nhóm, biết đối mặt và vượt qua các khó khăn, ... Với tầm nhìn đã được xác định ngay từ lúc thành lập, bên cạnh các bài viết về ICT, bài viết giáo dục, CENTEA luôn dành mối quan tâm của mình đối với các bài viết về kỹ năng.

 

Trên website giaovien.net thường xuyên có các bài viết đề cập về kỹ năng mềm, như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy tích cực, cách đọc tích cực, kỹ năng giao tiếp...Đây là những bài viết mà chúng tôi tin rằng không chỉ giúp ích cho các em SV-HS, mà còn giúp ích cho các giáo viên và các nhà giáo dục. Vì việc huấn luyện kỹ năng mềm không chỉ dành riêng cho HS-SV, mà ngay cả chúng ta - những nhà giáo - cũng cần được hướng dẫn, rèn luyện.

 

Nếu giáo viên không năng động thì không thể mong mỏi việc đào tạo ra một lớp người năng động. Nếu giáo viên không biết cách làm việc nhóm thì đừng mong mỏi các em học sinh sẽ làm việc nhóm!

 

Để giúp quý Thầy Cô và các bạn có một tài liệu tham khảo tập trung, chúng tôi đã tập hợp một ebook gồm 10 bài viết kỹ năng do chính CENTEA thực hiện và đã từng được đăng tải trên giaovien.net. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho quý Thầy Cô và các bạn.

 

Các bài viết trong ebook, bao gồm:

1. 6 chiếc nón tư duy (6TKHs)
2. Giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H
3. Giới thiệu kỹ thuật phân tích SWOT
4. Giảng dạy và học tập với công cụ Bản đồ Tư duy
5. Lập bản đồ tư duy (Mind mapping)
6. Huấn luyện kỹ năng hợp tác để thành công
7. Những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả
8. 7 kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm hiệu quả
9. Giới thiệu phương pháp học tập và đọc tích cực SQ3R
10.Học cách Tư duy tích cực

 

Để tải ebook, vui lòng nhấn vào link bên dưới

 

 

Nhấn vào đây để tải ebook

 

 

 

 


 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.___sưu tầm___

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top