Flash: Cách tạo cây quạt gió quay mãi

Bài tập này hưỡng dẫn bạn tạo một cánh quạt gió quay và có điểm dừng . Bạn xem movie dưới:

 

 

Bài tập này hưỡng dẫn bạn tạo một cánh quạt gió quay và có điểm dừng . Bạn xem movie dưới:


Bài tập này hưỡng dẫn bạn tạo một cánh quạt gió quay và có điểm dừng . Bạn xem movie dưới:


 

 
Step 1

Tạo một document mới, Chọn Line Tool (N), và vẽ thân quạtnhư hình dưới
Step 2

Kích đúplên Layer1 và đổi tên nó thànhbody. sau đó tạo thêm một layer mới và đặt tên là head.Step 3

Chọn layer Head, chọn công cụ Line Tool (N), và vẽ cánh quạt, xem hình dướiStep 4

Chọn công cụ Paint Bucket Tool (K), sau đó tô màu vào từng vùng , màu sắc tùy ý của bạnStep 5

Chọn layer head và nhấn F8 để convert cánh quạtsang dạng movie clip. Xem hình dưới


Step 6

Sau đó , bạn căn điểm tâm của cánh quạt nằm giữa cánh quạt, xem hình dưới


Step 7

Clcik lên Frame thứ 15 của layer head và nhấn F6 để tạo tiến trình thời gian động. Sau đó click chọn Frame đầu tiên , Mở bảng Properties Panel (Ctrl+F3), thiết lập tham số như hình dưới


Step 8

Click lên Frame thứ 15 của layer body, và nhấn F5.


Kiểm tra đoạn phim bằng cách nhấn (Ctrl+Enter)

Vậy là xong rồi đó bạn

Xuất đoạn flash ra và không quên save Project này lại nhé

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top