Hướng dẫn xử lý ảnh - phim

Bạn là một giáo viên quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy? Bạn có những bức hình cần xử lý để phù hợp hơn với bài giảng? Bạn có những đoạn phim cần phải cắt bớt hoặc thêm lời bình để sử dụng với PowerPoint? ...

Bạn là một giáo viên quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy? Bạn có những bức hình cần xử lý để phù hợp hơn với bài giảng? Bạn có những đoạn phim cần phải cắt bớt hoặc thêm lời bình để sử dụng với PowerPoint? ...

Tôi tình cờ tìm được một bản hướng dẫn của hãng Microsoft về việc sử dụng các phần mềm có sẵn trong Windows XP để đáp ứng những nhu cầu ấy. Nếu bạn quan tâm, có thể tải về tại địa chỉ sau.

http://gdth.hcmup.edu.vn/forum/viewtopic.php?f=16&t=246

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top