Flash - Hiệu ứng chữ rơi

Trong bài hướng dẫn này, thầy cô sẽ tạo được dòng chữ " HELLO" được từ từ rơi từ trên cao xuống một cách nhẹ nhàng rồi xếp thành một hình với nhau. Hãy mở Flash và làm theo hướng dẫn1. Tạo một file có thông số như hình 1Hình 12. Chọn công cụ Text Tool và chỉnh các thông số, màu sắc như hình 2 rồi gõ vào chữ hHình 2


3. Dời chữ h lên trên khung làm việc (Stage)Hình 34. Nhấp chuột phải vào Frame 10 và chọn Insert KeyFrame
Hình 4


5. (Lưu ý rằng chữ h vẫn đang được chọn) Dùng chuột rê chữ xuống giữa khung làm việc (hoặc bạn có thể nhờ bảng Align để chỉnh theo ý mình)Hình 5


6. Nhấp chuột phải vào giữa bất kì nơi nào từ Frame 1 đến Frame 10 và chọn Create Motion TweenHình 6


7. Nhấp chọn Frame 10. Chọn Modify > Transfrom > Flip Horizontal


Hình 7


8. Tạo một lớp mớiHình 8


9. Tại Frame 10 của lớp mới nhấp chuột phải và chọn Insert KeyFrameHình 9


10. Thực hiện tương tự từ Bước 2 đến Bước 7 cho chữ e

11. Thực hiện tương tự các Bước 9, 10, rồi 2 đến 7 tại các Frame 20, 30, 40 để có các chữ l, l, o


12. Tại Frame 50 của lớp thứ tư (Layer 4), nhấp chuột phải và chọn Insert Frame (xem hình 10)Hình 10


13. Thực hiện tương tự Bước 12 cho các Layer 3, Layer 2, Layer 1 cũng tại Frame 50


14. Nhấp chuột phải vào Frame 51 của Layer 1 rồi chọn Insert KeyFrame(xem hình 11)Hình 11

15. (Lưu ý rằng ta đang thao tác trên Frame 51 của Layer 1) Chọn Modify > Transform > Flip Horizontal (xem hình 12)


Hình 12

16. Thực hiện tương tự Bước 14, Bước 15 cho các Layer còn lại
17. Tạo một Layer mới trên Layer 5 (xem hình 13)


Hình 13

18. Nhấp chuột phải vào Frame 51 của Layer 6 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 14)


Hình 14

19. Mở bàng Actions và nhập vào dòng lệnh stop(); (xem hình 15)


Hình 15

20. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top