Giáo trình PhotoShop: Bài 4: Làm việc với lớp

 

* Trong khi hiệu chỉnh ảnh ta có thể lồng ghép hoặc tách các phần ảnh phức tạp thành từng phần riêng biệt. Mỗi phần ảnh riêng biệt được đặt trên một lớp trong suốt (phần có ảnh trên lớp sẽ che khuất các phần của lớp dưới, phần không có ảnh là trong suốt cho phép hiển thị phần ảnh của lớp dưới)

 

Bài 4: Làm việc với lớp

* Trong khi hiệu chỉnh ảnh ta có thể lồng ghép hoặc tách các phần ảnh phức tạp thành từng phần riêng biệt. Mỗi phần ảnh riêng biệt được đặt trên một lớp trong suốt (phần có ảnh trên lớp sẽ che khuất các phần của lớp dưới, phần không có ảnh là trong suốt cho phép hiển thị phần ảnh của lớp dưới)

1. Thao tác cơ bản trên lớp ảnh
Mở File ảnh
Chọn Windows -> Show Layers (hiện hộp thoại liệt kê toàn bộ các lớp có trong ảnh)
+ Chuyển đến làm việc tại một lớp: Bấm chuột vào lớp cần chuyển đến làm việc (phía trước của lớp có biểu tượng chổi)
+ Bật, tắt lớp ảnh: Bấm chuột vào biểu tượng Indicates Layer Visibility (hình mắt)
+ Thay đổi trật tự của lớp (trên/dưới): Bấm chuột vào tên lớp ảnh, kéo lên trên hoặc xuống dưới để thay đổi trật tự
+ Thay đổi thuộc tính chung cho một lớp: Nháy kép chuột vào lớp cần hiệu chỉnh (hiện hộp thoại)
- Name: Tên của lớp
- Opacity: áp lực sáng tối của lớp
- Mode: Chế độ tổng hợp của lớp với lớp ảnh dưới
- Blend If: Lựa chọn màu cần hoà trộn
- This Layer: Điều chỉnh lớp hiện hành
- Underlying: Điều chỉnh lớp dưới
Chú ý: Có thể thay đổi áp lực và chế độ tổng hợp của lớp hiện hành bằng cách chọn trực tiếp giá trị trong hộp thoại Layers
+ Thêm lớp mới: Ctrl + Shift + N -> Gõ tên cho lớp (Name)
+ Xoá lớp hiện hành: Chọn Layer -> Delete Layer
+ Copy lớp hiện hành sang một lớp mới: Chọn Layer -> Duplicate Layer (hiện hộp thoại)
- As: Gõ tên cho lớp mới
- Document: Lựa tên File ảnh lưu lớp Copy
+ Hợp lớp hiện hành xuống lớp dưới: Ctrl + E hoặc Ctrl + Shift + E (hợp toàn bộ các lớp có trong ảnh)
2. Tạo mặt nạ lớp
* Mặt nạ có chức năng che khuất các vùng ảnh lựa chọn và chuyển vùng đó thành gtrong suốt nhưng thực tế vẫn giữ nguyên bản gốc của ảnh (giúp cho quá trình lồng ghép ảnh được thuận tiện và chuẩn xác hơn)
Tạo File ảnh gốc (Ctrl + N)
Copy phần ảnh cần lồng ghép từ File khác vào ảnh gốc
Chuyển đến làm việc tại lớp ảnh vừa Copy
Lựa chọn vùng ảnh cần tạo mặt nạ (trên lớp ảnh lồng ghép)
Chọn Windows->Show Layer (hiện hộp thoại)
- Bấm chọn biểu tượng Add Layer Mark
- Chọn Windows->Show Swatchess (hiện hộp thoại liệt kê màu) -> Bấm chọn màu tương ứng (Đen: hiện ảnh & Trắng: ẩn vùng ảnh lồng ghép) và tô để tăng cường hiệu quả lồng ghép.
Bài tập:
1. Thực hiện thao tác lồng một phần ảnh (phụ) vào một ảnh gốc (yêu cầu của giáo viên). Sử dụng phương pháp mặt nạ ảnh và hiệu chỉnh cho hợp lý bằng cách tu sửa mặt nạ, lưu ảnh làm vừa xử lý với tên Btap41.PSD
2. Kết hợp phương pháp tạo mặt nạ và hiệu chỉnh ảnh để điều chỉnh một ảnh (giáo viên đề ra)

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top