Flash: Tạo dòng chữ nổ tung

Trong bài viết này,phamkhacl hướng dẫn thầy cô cách tạo chữ nổ tung  bằng cách sử dụng hiệu ứng explore . Thật là dễ ràng.

Thầy cô hãy học cách này để ứng dụng làm các hiệu ứng trong bài giảng của thầy cô.

Thầy cô hãy xem ví dụ:

 

 

Trong bài viết này, phamkhacl hướng dẫn thầy cô cách tạo chữ nổ tung  bằng cách sử dụng hiệu ứng explore . Thật là dễ ràng.

Thầy cô hãy học cách này để ứng dụng làm các hiệu ứng trong bài giảng của thầy cô.

Thầy cô hãy xem ví dụ:

 

Bước 1: Tạo 1 file có thông số như hình 1:


Hình 1

Bước 2: Dùng công cụ Text, chỉnh các thông số như hình 2 và gõ vào chữ Yeah!


Hình 2

Bước 3: Chọn Window > Color Mixer và chỉnh thông số Alpha50% (xem hình 3):


Hình 3

Bước 4: Nhấp chuột phải vào Frame 3, chọn Insert KeyFrame (xem hình 4)


Hình 4

Bước 5: Nhấp chọn khung chữ và chỉnh các thông số như hình 5:


Hình 5

Bước 6 :Thực hiện tương tự Bước 4, Bước 5 cho các Frame 5, 7, 9, 11, mỗi lần tăng lên 10 (riêng ở Frame 11 ta đổi màu chữ thành đỏ) (xem hình minh họa cho Frame 11)


Hình 6

Bước 7: Lưu ý rằng ta đang ở Frame 11. Nhấp chọn dòng chữ, chọn Insert > Timeline Effects > Effects > Explode (xem hình 7)


Hình 7

Bước 8 : Trong bảng Explode ta chọn OK

Bước 9: Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Download file nguồn tại đây.

 

 

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top