Cài đặt font chữ vào thư viện Power Point

Cài đặt font chữ vào thư viện Power Point

Bước 1: Thầy cô hãy vào thư viện font chữ của google với địa chỉ https://fonts.google.com/. Có rất nhiều font chữ cho thầy cô tiểu học lựa chọn.


Bước 2: Sau khi chọn được font ưng ý, thầy cô hãy nhấp vào dấu cộng (+) để có font chữ đó. Rồi thầy cô nhấp vào dòng chữ: Families Selected. Nó sẽ hiện ra một bảng hiện lên biểu thị có bao nhiêu font thầy cô đã chọn. Sau đó thầy cô nhấn nút download . Một file .zip được tải xuống. Các thầy cô lưu lại để dùng.
Bước 3: Sau khi đã lưu thành công, các thầy cô giải nén file vừa lưu ra.
Bước 4: Để cài font vừa tải vào hệ thống window của thầy cô. Các thầy cô nhấp vào mỗi thư mục font chữ đã được giải nén. Nhấp chuột phải vào tên font có đuôi .ttf và chọn copy.

Bước 5: Muốn máy tính của thầy cô có font đó. Thầy cô vào Control Panel > chọn mục font > dán (paste) font đó vào.
Bước 6: Mở phần mềm Power Point lên

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top