Hướng dẫn chuyển File SWF sang PDF dễ dàng

Hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi file swf này sang pdf nhé rồi chuyển sang word hay ppt tùy thích

file Flash dc convert từ Pdf thành dạng Flashpaper document để trình bày trên web và sử dụng Flash player để xem.

 

Hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi file swf này sang pdf nhé rồi chuyển sang word hay ppt tùy thích

file Flash dc convert từ Pdf thành dạng Flashpaper document để trình bày trên web và sử dụng Flash player để xem.

 

Để có thể convert từ dạng file Flashpaper document sang PDF bạn làm như sau:

 

Đầu tiên bạn download CuteWriter để cho phép print tài liệu ra dạng Pdf. Install nó. Tự động sẽ tích hợp vào chức năng print các tài liệu.

 

 

Sau đó bạn dùng chương trình đọc file Swf (Swf player) bạn vừa down về.

 Tiếp theo chọn chức năng Print --> chọn tiếp là CutePdf Witer

Sau đó chọn nơi lưu file định dạng đuôi mở rộng là pdf.

Vậy là giải quyết được vấn đề từ Swf doc sang Pdf.


Tải phần mềm tại đây:

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top