Phần mềm giúp thầy cô in giấy khen hàng loạt nhanh nhất

Thông thường với các loại giấy khen khổ A4 thì ta có thể dùng ngay MS WORD để thiết kế một khuôn mẫu cố định sau đó in trực tiếp lên giấy khen; tuy nhiên công việc thiết kế biểu mẫu theo kiểu “thử và sai” này quả thật không phải dễ dàng với nhiều người, và cũng với “phương châm” đó dựa trên nền tảng FoxPro tác giả Hoàng thế Thanh đã xây dựng nên công cụ In giấy khen 1.4.

 

 

 

 

Thông thường với các loại giấy khen khổ A4 thì ta có thể dùng ngay MS WORD để thiết kế một khuôn mẫu cố định sau đó in trực tiếp lên giấy khen; tuy nhiên công việc thiết kế biểu mẫu theo kiểu “thử và sai” này quả thật không phải dễ dàng với nhiều người, và cũng với “phương châm” đó dựa trên nền tảng FoxPro tác giả Hoàng thế Thanh đã xây dựng nên công cụ In giấy khen 1.4.

Tải công cụ này về miễn phí tại địa chỉ

http://www.mediafire.com/?k2mnnywtnmm với dung lượng 7.35MB.

* Lưu ý: Cài đặt Net Framework từ 2.0 trở lên trước khi cài đặt phần mềm vào hệ thống

1. Gợi ý khai thát:

- Kích hoạt chương trình sau khi tiến hành cài đặt vào hệ thống, xem hình 1.

 

Hình 1

-  Trên giao diện chính tương tác nhấp nút Tạo mới danh sách, chọn nơi lưu danh sách (tập tin dữ liệu sẽ có dạng *.jgk).

-  Trên màn hình nhập liệu, lần lượt cung cấp các thông tin: họ tên học sinh, thành tích, lớp, năm học, ngày ký…. (phần này hoàn toàn bằng tiếng việt nên ta có thể thao tác hoàn toàn dễ dàng), xem hình 2.

Hình 2

- Nhấp nút Kết thúc để hoàn tất quá trình nhập danh sách học sinh, trở lại giao diện tương tác chính ta nhấp nút Sữa mẩu in để tùy biến lại phần giao diện cho thật khớp với mẫu giấy khen đang có:

* Trên phôi giấy in ta sẽ đo từ mép giấy > đến nội dung cần in và nhập vào máy các giá trị đó vào phần tọa độ các nội dung in (đơn vị tính bằng mm).

* Phần Font chữ cho phép ta định dạng Font chữ khác nhau cho các đề mục khi được in ra.

* Nên sử dụng loại phôi giấy khen không in chữ  sẵn (chỉ có sẵn hoa văn), để giảm bớt thao tác căn chỉnh và kết quả in tốt hơn. (nếu vậy phải đánh dấu vào dấu kiểm “Cho phép in đầy đủ nội dung”), xem hình 3.

Hình 3

* Nhấp chuột vào nút công cụ Xem/in (hình kính lúp) để xem lại tổng quan bố cục của các đề mục, xem hình 4.

Hình 4: Hai mẫu giấy khen đầy đủ và không đầy đủ

- Xuất ra máy in: Từ giao diện tương tác chính ta nhấp chọn “in ấn” sẽ xuất hiện hộp thoại, các tuỳ chọn in ở đây khá linh hoạt: kết hợp các tuỳ chọn ở bên trái và đ­a nội dung ra máy in kết hợp với tuỳ chọn bên phải, xem hình 5.

 

Hình 5

*  Trư­ờng hợp khi cần in lại cho bất kỳ một học sinh nào: ta bấm chọn mục “Chọn trong danh sách” tiếp đó đánh dấu những học sinh cần in ở cột “Sẽ in”

2. Đánh giá: Khi sử dụng phần mềm này để in giấy khen với tính chuyên môn hóa được thiết kế sẵn các thầy cô sẽ giảm đư­ợc các thao tác­:

- Không phải thiết kế mới khuôn mẫu trang in trong WORD theo kiểu thử và sai truyền thống (Chỉ chỉnh sửa lại toạ độ các nội dung sau khi đo đạc thật chính xác trên phôi giấy mẫu).

- Không phải tự tay liên kết dữ liệu (danh sách học sinh) với trang in như­ chức năng trộn văn bản Mail Merge của Microsoft Word.

- Rút ngắn thời gian nhập dữ liệu và không phải nhập lại danh sách học sinh khi in danh sách khen th­ưởng đính kèm với quyết định khen thư­ởng.

 

Trần Đại Minh Trí

 

 

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top