4 Cách chuyển động hoạt hình cơ bản trong Flash 8

Bài viết này giúp thầy cô tạo một chuyển động  đơn giản  qua đó hiểu một số nguyên tắc chuyển động trong Flash hoạt động  ra sao . Xin thầy cô hãy nhớ rằng trong flash chỉ có 4 chuyển động biến hình chính . Đó là:

  • Motion Tween
  • Shape Tween
  • Frame-by-Frame Animation
  • Guided Motion Tween

Bài viết này giúp thầy cô tạo một chuyển động  đơn giản  qua đó hiểu một số nguyên tắc chuyển động trong Flash hoạt động  ra sao . Xin thầy cô hãy nhớ rằng trong flash chỉ có 4 chuyển động biến hình chính . Đó là:

  • Motion Tween


Bây giờ tôi hướng dẫn thầy cô tìm hiểu về 4 chuyển động này nhé
Yêu cầu: + Máy tính của thầy cô đã cài Flash 8 hay phiên bản cao hơn
+ Máy tính của thầy cô có cài Flash Player
Các làm: Xin vui lòng thực hiện theo các bước sau đây .


A.  Loại chuyển động  Motion Tween trong FlashBước   1.
Vẽ một véc tơ sử dụng bất kỳ của những công cụ vẽ trong Flash, Ví dụ như  một vòng tròn nhỏ . Xong. Thầy cô convert nó thành và chuyển đổi nó thành một symbol  biểu tượng (bằng  cách nhấn F8) . Xong. Hãy đặt tên cho nó là bất cứ từ gì ví dụ thầy cô thích. Ví như ngay tên người yêu  của thầy cô cũng được ( gõ vào ô Name) . Rồi nhấn OK.

Bước   2. Nhấp chuột vào khung frame thứ  20 trong Timeline và chèn một khung ( Bằng cách nhấn  phím F5).

Bước   3. Bây giờ bấm chuột phải vào khung  bất kì từ frame 1 đến  20 trong  Timeline  và chọn Create Motion Tween (hoặc Motion tùy chọn từ ô Tween panel của thẻ Properties ) và chèn một khung khóa (F6) vào frame 20

Bước  4. Chọn frame 10 và chèn một khung khóa ( nhấn F6) và di chuyển bóng tới một vị trí khác nào cũng được, ở trên vị trí hiện tại để tạo ra một chuỗi chuyển động

Bước   5. Save để lưu kết quả của bạn và chạy thử  Movie (Nhấn cả 2 phím cùng lúc Ctrl  + Enter). Vậy đó bạn đã tạo ra hình ảnh động đơn giản bằng cách sử dụng Motion Tween.

 B. Tạo Shape Tween trong Flash

1. Bạn có thể tạo hình động bằng cách sử dụng tùy chọn Tweened Hình dạng Hình dạng từ bảng Tween của thanh tra tiết. Vẽ một véc tơ sử dụng bất kỳ của những công cụ vẽ trong Flash, nói một vòng tròn nhỏ và loại bỏ biên giới của nó.
2. Nhấp vào khung 10 trong Thời gian biểu và chèn một khung khóa (F6). Bây giờ rút ra một hình dáng nói một viên kim cương sử dụng công cụ hình chữ nhật mà không có một biên giới.
3. Bây giờ nhấp chuột phải vào bất kỳ khung ở giữa hai Frames khóa và lựa chọn Shape chọn từ bảng Tween của thanh tra tiết.
4. Lưu công việc của bạn và thử nghiệm Movie (Ctrl Enter). Vậy đó bạn đã học được cách tạo Shape Tween trong Flash.


Hình: Thời gian biểu Shape Tween

Lưu ý: Chỉ vectơ có thể được Shape Tweened (Không cho Biểu tượng). Lưu ý cả tweens có màu sắc khác nhau dọc theo Thời gian biểu như trên. Hãy chắc chắn rằng các dòng được mịn mà không bị vỡ Tweening để đảm bảo chính xác.


Hình: Thời gian biểu Broken Tween
C. Frame-by-Frame Animation1. Tạo một vector / đồng bằng văn bản sử dụng bất kỳ của những công cụ vẽ trong Flash, nói rằng một văn bản với 'Animation' gõ như trong ví dụ và phá vỡ nó bằng cách sử dụng Break Apart (Ctrl B) để tách các bảng chữ cái như dưới đây:


Hình: Hiển thị văn bản sau khi Break Ngoài
2. Trong Frame-by-Frame hoạt hình chúng tôi tạo ra các đối tượng cho mỗi frame để sản xuất một chuỗi hoạt hình.
3. Chèn Keyframe (F6) và di chuyển bảng chữ cái để sản xuất một chuỗi hoạt hình.
4. Lặp lại các bước ở trên xa như mong muốn để tạo Frame-by-Frame hoạt hình như trong ví dụ.
5. Lưu công việc của bạn và thử nghiệm Movie (Ctrl Enter). Vậy đó bạn đã tạo ra một hình ảnh động bằng cách sử dụng Frame-by-Frame hoạt hình.


Hình: Thời gian biểu Frame-by-Frame Animation


D. Tạo ra một hướng dẫn Motion Tween trong Flash1. Tạo một vector / đồng bằng văn bản sử dụng bất kỳ của những công cụ vẽ trong Flash, nói rằng một văn bản với 'Flash' đánh máy và phá vỡ nó bằng cách sử dụng Break Apart (Ctrl B) được thực hiện như trong ví dụ trước đây và đưa từng chữ cái trong các lớp khác nhau và tên của lớp như thể hiện trong hình dưới đây.
2. Chèn một lớp hướng dẫn bằng cách kích chuột phải vào lớp trên cùng và chọn "Add Guide Layer '(Insert -> Timeline -> Motion Guide), vẽ bất kỳ đường dẫn sử dụng công cụ bút chì trong lớp hướng dẫn như trong ví dụ.
3. Bây giờ tạo Motion tween bằng cách chọn đối tượng trong khung 1 và snapping điểm đăng ký của mình cho một đầu của con đường.
4. Snap đối tượng trong khung cuối đến đầu kia của đường đi trong lớp hướng dẫn.
5. Lặp lại như nhau cho tất cả các đối tượng (bảng chữ cái) bởi snapping điểm đăng ký của mình để đường dẫn trong lớp hướng dẫn.
6. Lưu công việc của bạn và thử nghiệm Movie (Ctrl Enter). Vậy đó bạn đã học được cách để tạo chuyển động cùng một đường dẫn đã hướng dẫn.

  • Shape Tween
  • Frame-by-Frame Animation
  • Guided Motion Tween
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top