Học Flash 8 bằng các đoạn video

Giáo trình Macromedia Flash 8 này do Kỹ sư Dương Trung Hiếu hướng dẫn và giảng dạy, nội dung giảng dạy trực quan và dể hiểu bằng video.
Bạn nào muốn muốn học Flash để thiết kế web hay tạo ra các flash vui... thì đừng bỏ qua những CD như thế này...

 

Giáo trình Macromedia Flash 8 này do Kỹ sư Dương Trung Hiếu hướng dẫn và giảng dạy, nội dung giảng dạy trực quan và dể hiểu bằng video.
Bạn nào muốn muốn học Flash để thiết kế web hay tạo ra các flash vui... thì đừng bỏ qua những CD như thế này...

CDROM 01


Trích:
http://www.mediafire.com/?vykm8qr1bym
http://www.mediafire.com/?xcoeerzpsje

 

CDROM 02


Trích:
http://www.mediafire.com/?rvcieja0cak
http://www.mediafire.com/?mxzzsali0dh

 


CDROM 03


Trích:
http://www.mediafire.com/?eiwuv5nhemz
http://www.mediafire.com/?symcwjubmmm
http://www.mediafire.com/?yyhhvv0mv2y
http://www.mediafire.com/?k2gl1gv5ytc

--------------------------------------------------------------------------------

DVD Giáo trình MACROMEDIA FLASH
(Video, Đại học KHTN)

 

 

 

DVD Giáo trình MACROMEDIA FLASH
(Video, Đại học KHTN)
Size 1.4GB

http://www.mediafire.com/?mm1vgmpamlz
http://www.mediafire.com/?rltnb2jndsl
http://www.mediafire.com/?lcnjqbbmfnn
http://www.mediafire.com/?lboybf3mo0u
http://www.mediafire.com/?vi4coz2yums
http://www.mediafire.com/?xnddqzmtjnq
http://www.mediafire.com/?ymxiwofmc2k
http://www.mediafire.com/?jmgzmw2xyla
http://www.mediafire.com/?ba4vdhbhvwa
http://www.mediafire.com/?kgl1yso8mc8
http://www.mediafire.com/?wzxxxch5tpp
http://www.mediafire.com/?tmasi1ipybb
http://www.mediafire.com/?i0najmjoksg
http://www.mediafire.com/?dkntsmyqm3d
http://www.mediafire.com/?bbuzyboedds

http://rapidshare.com/files/13574324...ash.part01.rar
http://rapidshare.com/files/13574321...ash.part02.rar
http://rapidshare.com/files/13574325...ash.part03.rar
http://rapidshare.com/files/13574328...ash.part04.rar
http://rapidshare.com/files/13574327...ash.part05.rar
http://rapidshare.com/files/13574329...ash.part06.rar
http://rapidshare.com/files/13574323...ash.part07.rar
http://rapidshare.com/files/13574323...ash.part08.rar
http://rapidshare.com/files/13574323...ash.part09.rar
http://rapidshare.com/files/13574327...ash.part10.rar
http://rapidshare.com/files/13574620...ash.part11.rar
http://rapidshare.com/files/13574620...ash.part12.rar
http://rapidshare.com/files/13574620...ash.part13.rar
http://rapidshare.com/files/13574620...ash.part14.rar
http://rapidshare.com/files/13574613...ash.part15.rar


*** Pass : softprovn.net

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top