Xây dựng hoạt hình với Flash 8 bằng bài giảng của Kĩ sư Dương Trung Hiếu

Mời thầy cô cùng down về các đĩa học flash 8 cùng kĩ sư Dương Trung Hiếu. Đây là 2 đĩa dạy flash 8 với những bài cơ bản và nâng cao hãy down về và giải nén ra . Sử dụng Flash thành thạo rất có ích cho thầy cô khi tạo bài giảng cho học sinh tiểu học.

Xây dựng  hoạt hình với Flash 8  bằng  bài giảng của Kĩ sư Dương Trung Hiếu

Thông  qua một loạt bài sau:

Phần 1 : Phần cơ bản

Bài 1:Giới thiệu Flash 8
Bài 2: Làm chủ giao diện
Bài 3: Tạo hoạt cảnh với tween
Bài 4: Vẽ hình vec - tơ
Bài 5: Hoạt cảnh đơn giản
Bài 6: Tạo hoạt cảnh với tween

 

Các link để tải của  đĩa 1: phần cơ bản

- Link của mediafire

- Phần 1

Nhấn vào đây để tải về

-  Phần 2

Nhấn vào đây để tải về

Hay cá link dự trữ khác của đĩa này

 

 

OR
http://rapidshare.com/files/211850905/SoftProVn.Net_Flash8.cd1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/211848271/SoftProVn.Net_Flash8.cd1.part2.rar
OR
http://www.adrive.com/public/e9a469df216d958c1acdc06b6666e7e8554702092c7d20e10435162ed27c6b46.html
http://www.adrive.com/public/2207268e80c06ffe7ddbeae215a59536db0e9966d65d9501fe072c2572acede2.html

Phần 2 : Phần nâng cao
Bài 1: Biến hình đối tượng

Bài 2: Sử dụng mặt lạ ( Mask)
Bài 3: Symble và Install
Bài 4: Thiết kế button
Bài 5: Action Script đơn giản
Bài 6: Đặt cờ cho Action Script

 

 


Code:
http://www.mediafire.com/?rvcieja0cak
http://www.mediafire.com/?mxzzsali0dh
OR
http://rapidshare.com/files/211850907/SoftProVn.Net_Flash8.cd2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/211848009/SoftProVn.Net_Flash8.cd2.part2.rar
OR
http://www.adrive.com/public/53f2826f8dc0da6af9c4034b83c3b9f3dbbc7a1df1b0975e20f5f80d772b03f2.html
http://www.adrive.com/public/136163e0ed15e36b8cef2ed65415d6d685e91b0fcd59b58f74b1d676e777c80c.html

Code:
http://www.mediafire.com/?eiwuv5nhemz
http://www.mediafire.com/?symcwjubmmm
http://www.mediafire.com/?yyhhvv0mv2y
http://www.mediafire.com/?k2gl1gv5ytc
OR
http://rapidshare.com/files/211849508/SoftProVn.Net_Flash8.cd3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/211851773/SoftProVn.Net_Flash8.cd3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/211849392/SoftProVn.Net_Flash8.cd3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/211849857/SoftProVn.Net_Flash8.cd3.part4.rar
OR
http://www.adrive.com/public/cd202874e6de383421d0d30caeb6029fdadce201ea63cd3d3cb732e19fbf7d6d.html
http://www.adrive.com/public/5b6dd2a11b828ff5ecadfc3561412793c093c0ddebb6c6e9efb1998438a95530.html
http://www.adrive.com/public/dc15cf3b09aa66e5ad8ff3f43240c54474caa241ad701cdc9ca2b61ac0d26e68.html
http://www.adrive.com/public/839b960b729a8162c155b4228087f1491d0298d6a6a2ad4e43a82802faf220ad.html

 

__________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top