Hướng dẫn làm karaoke bằng Flash

video

Đầu xuân, bạn có muốn làm đoạn Karaoke để tặng bạn bè không? hay hội thi giáo viên giỏi sắp tới , thầy cô lên lớp tiết  Âm nhạc dạy bài hát  mới. Nếu đoạn phim hiển thị  các câu hát cho trẻ thì  hay biết  chừ ng nào. Vậy thì sao thầy cô không xem bài viết này. Rất cụ thể đó. Video hướng dẫn làm karaoke bằng Flash. Vì thực hiện khá gấp nên có một vài chổ không chính xác (nhưng đó chỉ là những chổ không quan trọng lắm).


Đầu xuân, bạn có muốn làm đoạn Karaoke để tặng bạn bè không? hay hội thi giáo viên giỏi sắp tới , thầy cô lên lớp tiết  Âm nhạc dạy bài hát  mới. Nếu đoạn phim hiển thị  các câu hát cho trẻ thì  hay biết  chừ ng nào. Vậy thì sao thầy cô không xem bài viết này. Rất cụ thể đó. Video hướng dẫn làm karaoke bằng Flash. Vì thực hiện khá gấp nên có một vài chổ không chính xác (nhưng đó chỉ là những chổ không quan trọng lắm).
Download file Demo karaoke by Flash: http://ugotfile.com/file/326855/hd karaoke Flash.flv

 

 

Và mời thầy cô hãy nhấn vào nút play để xem thầy giáo Thạch Trương Thảo  hướng dẫn bài viết . Cách làm rất cụ thể.

 

Video hướng dẫn làm karaoke bằng Flash. Vì thực hiện khá gấp nên có một vài chổ không chính xác (nhưng đó chỉ là những chổ không quan trọng lắm).

Download file Demo karaoke by Flash: http://ugotfile.com/file/326855/hd karaoke Flash.flv

 

Hãy nhấn vào để xem cả bài viết bằng hình ảnh.

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top