Flash: Cách tạo hiệu ứng chữ: quả cầu ánh sáng

Hôm nay, http://tieuhocvn.info xin hướng dẫn các thầy cô thực hiện một  bài Flash tạo hiệu ứng ánh sáng chạy qua chữ . Khi thầy cô nhấp chuột đến đâu thì luồng ánh sáng chạy qua chữ đến đó. Và đồng thời thầy cô cũng biết cách làm thế nào để tạo được hiệu ứng ánh sáng cho chữ, sử dụng “quả cầu ánh sáng” và Action Script trong Flash 8.

Hôm nay, http://tieuhocvn.info xin hướng dẫn các thầy cô thực hiện một  bài Flash tạo hiệu ứng ánh sáng chạy qua chữ . Khi thầy cô nhấp chuột đến đâu thì luồng ánh sáng chạy qua chữ đến đó. Và đồng thời thầy cô cũng biết cách làm thế nào để tạo được hiệu ứng ánh sáng cho chữ, sử dụng “quả cầu ánh sáng” và Action Script trong Flash 8.

Today, http://tieuhoc.info teachers who would guide the implementation of a Flash to create light effects run through the text. When the teacher clicks to where light passes through the text there. And at the same time teachers know how to create light effects for text, use "light ball" and Action Script in Flash 8.
Teachers see the example below by dragging the key word:

Thầy cô hãy xem ví dụ dưới đây bằng cách rê chột vào chữ:
 

Vậy tôi và thầy cô hãy thực hiện làm sản phẩm này qua các thao tác sau:

Yêu cầu cần có:

- Máy thầy cô đã cài phần mềm Flash 8 hay phiên bản cao hơn.

- Thầy cô muốn gõ tiếng Việt  có dấu vào Flash thì thầy cô cài font VNI và để code dạng : VNI

Bắt đầu:

Bước 1: Mở một file Flash mới với độ kích thước là 300 x 200px và màu nền là màu đen.

 

Bước 2: Click đúp vào Layer1 để đổi tên thành layer Background. Sau đó Insert một layer mới với tên là Light ball.

 

Bước 3: Chọn Oval Tool (O) và chọn các thuộc tính sau

- Stroke color: phải chọn chế độ không màu
- Fill color: chọn màu trắng
- Giữ phím Shift kéo ra nền để được hình tròn và thay đổi kích thước hình tròn thành 162x162px

 

 

 

Bước 4: Click vào hình tròn vừa vẽ, mở Color Mixer Panel (Shift+F9) và thiết lập các thuộc tính giống hình dưới đây.

Kết quả hình tròn của bạn sẽ như hình dưới:

 

Bước 5: Lại chọn layer Light ball và nhấn phín F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip

- Type: Movie clip

- Registration: chọn tâm giữa

 

Bước 6: Mở Properties Panel (Ctrl+F3) và nhập tên Movie Clip vừa chuyển đổi vào phần

 

Bước 7: Click đúp chuột vào Movie Clip vừa tạo (lightBall) hoặc click chuột phải và chọn Edit in Place

Bước 8: Click trên frame 10, 20, 30 và 40 nhấn phím F6 vào mỗi frame (để tạo Keyframe)

 

Bước 9: Trở lại frame 10 chọn Free Transform Tool (Q) và kéo cho “light ball” của bạn nhỏ đi. Sau đó, mở Color Mixer Panel và thiết lập các lựa chọn như hình dưới.

Bước 10: Chọn frame 20, vào Free Transfrom Tool (Q) và kéo hình nhỏ đi chút nữa.

 

Bước 11: Chọn frame 30, lại tiếp tục chọn Free Transform Tool (Q) và tăng kích thước hình tròn lên một chút. Sau đó mở Color Mixer Panel và đặt màu ở slide bên trái là #789EF5 (hoặc màu bạn tự chọn)

 

Bước 12: Chọn layer1, trong phần Properties (Ctrl+F3) dưới Tween bạn chọn Shape

 

 

Bước 13: Trở lại scene chính (Scene 1) chọn frame đầu tiên của layer bóng, mở Action Script Panel (F9) và paste vào đó nội dung script sau:

startDrag ("lightBall", true);
_level0.drag = lightBall;

Bước 14: Thêm một layer mới và đặt tên là Text

Bước 15: Khoá và ẩn tất cả các layer ngoại trừ layer Text. Chọn layer Text và dùng công cụ Text Toll (A) với màu chữ là màu trắng rồi nhập vào nội dung tuỳ ý.

Bước 16: Copy đoạn text vừa nhập và đưa vào một layer mới, đặt tên layer mới này là Text1. Sau đó, thay đổi màu chữ của Text1 thành màu: #C4E8FD và sử dụng phím mũi tên để di chuyển layer này lệch xuống và sang phải một chút (xem hình dưới)

Bước 17: Bỏ ẩn và bỏ khoá cho tất cả các layer

Bước 18: Chọn layer Text và chuyển đổi nó sang dạng Mask bằng cách click chuột phải vào layer Text và chọn Mask.

Và như vậy là đã hoàn thành rồi, bạn hãy chạy thử file của mình xem nào. Bạn có thể lấy file đã hoàn thiện tại đây.

Download  tài liệu này về máy
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top