Flash: Tạo hiệu ứng mây bay đơn giản

Có nhiều bạn hỏi làm thế nào để tạo được một hiệu ứng mây bay, nhưng vấn đề ở đây là làm mây theo cách nào. Chúng ta có rất nhiều cách giải quyết, nhưng phổ biến nhất đó là kiếm một video clip về mây bay. Nếu kiếm được thì vấn đề trở nên quá đơn giản. Có nhiều bạn hỏi làm thế nào để tạo được một hiệu ứng mây bay, nhưng vấn đề ở đây là làm mây theo cách nào. Chúng ta có rất nhiều cách giải quyết, nhưng phổ biến nhất đó là kiếm một video clip về mây bay. Nếu kiếm được thì vấn đề trở nên quá đơn giản.


Vậy bài này mình nói qua một chút về cách tạo mây bay bằng cách import ảnh frame by frame. Còn các bài sau sẽ nói về một số kỹ thuật nếu không có một chuỗi ảnh loop (ảnh đầu và ảnh cuối giống nhau tạo cảm giác không có điểm dừng)

Bước 1:
- Trước tiên phải có một chuỗi hình ảnh rồi. Công đoạn kiếm mấy này là khó nhất .

- Trên menu chính vào File > Import > Import to Library.
Bạn import hết chuỗi ảnh đó vào.

Bước 2:
- Trên keyframe đầu tiên. Trong Library bạn chọn ảnh (trong ví dụ này là image2). Kéo từ Library vào stage.

- Chọn hình đó, Ấn Ctrl + I để mở Info Panel. Sau đó bạn chọn điểm ở giữa, để xác định registration point.- Ấn Ctrl + K để mở Align panel. Để nhằm vào việc gióng hình ảnh vào giữa stage

Chọn thuộc tính Align/Attribute to stageChọn Align Horizon center và Align Vertical centerBây giờ hình ảnh đã vừa vặn với Stage

Bước 3:
- Bây giờ ấn vào keyframe đầu tiên của Layer 1 trên timeline, ấn F6 để tạo thêm một loạt keyframe tiếp theo. Có lẽ là 58 keyframe nữa, vì số ảnh của chúng ta có cũng chỉ có vậyBước 4:
- Giờ là công đoạn mất thời gian và dễ nhầm lẫn nhất. Ấn vào keyframe thứ 2Bước 5:
- Sau đó chọn hình ảnh ở keyframe đó. Right Click và chọn Swap Bitmap ..., hoặc chọn Swap... ở properties panel.Bước 6:
- Chọn image tiếp theo cái image 2 đó là image 3. Thì hình tại keyframe đó sẽ chuyển thành image bạn vừa chọn.- Và cứ thế với các keyframe tiếp theo.

- Chỉ vậy thôi

Chúc  thầy cô vui.
__________________________________phamkhacl __theo vnfx____________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top