Tự động đóng các chương trình gây lỗi trong Microsoft Windows

Thỉnh thoảng có một số chương trình trục trặc và bạn không thể đóng chúng một cách bình thường được. Windows xuất hiện hộp thông báo "End Program" và bạn phải ấn nút "End Now" để kết thúc chương trình.

 

 

Thỉnh thoảng có một số chương trình trục trặc và bạn không thể đóng chúng một cách bình thường được. Windows xuất hiện hộp thông báo "End Program" và bạn phải ấn nút "End Now" để kết thúc chương trình.


Để không bao giờ phải nhìn thấy hộp thông báo phiền phức này nữa, bạn mở trình soạn thảo registry (regedit) và chuyển đến khoá HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop. Tìm giá trị AutoEndTask và đổi thành 1. Thời gian mặc định để Windows tự động đóng chương trình gây lỗi được xác định trong giá trị WaitToKillAppTimeout là 20 giây, bạn có thể đặt bằng 0 để Windows tự động kết thúc chương trình gây lỗi mà không phải nhìn thấy hộp thông báo End Program nữa.

____Phamkhacl__Theo Tin Học & Đời Sống __

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top