Cách mặc định Font chữ trong Excel

Chào  tieuhocvn.info, em font chữ trong Excel của em đang code: TCVN3 và font mặc định là . vntime . Phông chữ này từ nay không được  coi là chính thống trong các văn bản quy của Nhà nước hay của ngành ta. Hay khi em cop sang máy khác hay bị lỗi font Vậy làm thế nào để đổi được  font chữ trong Excel , xin tieuhoc.info cho biết?

 

Chào  tieuhocvn.info, em font chữ trong Excel của em đang code: TCVN3 và font mặc định là . vntime . Phông chữ này từ nay không được coi là chính thống trong các văn bản quy của Nhà nước hay của ngành ta. Hay khi em cop sang máy khác hay bị lỗi font Vậy làm thế nào để đổi được font chữ trong Excel , xin tieuhoc.info cho biết?

 

Bước 1. Mở Excel

Bước 2. Gọi Options từ menu ToolsBước 3. Chọn tab GeneralBước 4. Sửa lại Standard FontBước 5. Nhấn OKBước 6. Nhấn Alt+F4

Bước 7. Mở lại Excel
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top