Làm đồng hồ đếm ngược trong Power Point

Dùng đồng hồ đếm ngược  mà chèn vào PP để giảng dạy  rất cần thiết. Ví dụ thầy cô nhắc học sinh thảo luận trong 2 phút. Vậy đồng hồ cứ đếm khi hết giờ nhấn tiếng " ting " một cái báo hiệu hết giờ. Hay quá đi. Nhưng làm sao vậy? đơn giản hãy đọc bài viết này.
Dùng đồng hồ đếm ngược  mà chèn vào PP để giảng dạy  rất cần thiết. Ví dụ thầy cô nhắc học sinh thảo luận trong 2 phút. Vậy đồng hồ cứ đếm khi hết giờ nhấn tiếng " ting " một cái báo hiệu hết giờ. Hay quá đi. Nhưng làm sao vậy? đơn giản hãy đọc bài viết này.
Dùng đồng hồ đếm ngược mà thầy Thiên Hoàng đã giới thiệu (http://www.dayhocintel.org/diendan/showthread.php?t=818) thì rất tiện lợi. Nhưng nếu ta tự thiết được một đồng hồ ngay trong PP theo đúng ý của mình thì lý thú biết bao. Tôi xin gợi ý cách thực hiện :
  • Đầu tiên ta tạo ra một Textbox (để làm đồng hồ) theo cách làm bình thường. Định dạng Textbox đó theo ý mình muốn (Font, cỡ chữ, màu sắc, ...)
  • Chọn Textbox, vào menu Draw -> Order -> Bring to Front để đảm bảo rằng Textbox này luôn nằm trên cùng.
  • Mở cửa sổ Visual Basic Editor (ALT+F11), chọn Insert -> Module rồi gõ vào (hoặc copy) các dòng sau đây :
Const Slide_Number = 1
Const Thoi_Gian = 10
Sub Dem_Nguoc()
Dim Ngung As Boolean, Dem As Integer, Gio_Cu As Single, Gio_Moi As Single, N As Integer
Ngung = False
Dem = Thoi_Gian
Gio_Cu = Int(Timer)
N = ActivePresentation.Slides(Slide_Number).Shapes.Cou nt
ActivePresentation.Slides(Slide_Number).Shapes(N). TextFrame.TextRange.Text = Format(Dem, "00")
Do While Not Ngung
DoEvents
Gio_Moi = Int(Timer)
If Gio_Moi > Gio_Cu Then
Dem = Dem - 1
Gio_Cu = Gio_Moi
ActivePresentation.Slides(Slide_Number).Shapes(N). TextFrame.TextRange.Text = Format(Dem, "00")
If Dem = 0 Then Ngung = True
End If
Loop
End Sub


Trong đó Slide_Number là thứ tự của Slide ta chứa đồng hồ, Thoi_Gian là thời gian đếm (có thể thay đổi 2 thông số này cho phù hợp)
  • Trở lại cửa sổ PP, nhấp chuột phải vào thanh công cụ rồi chọn Control Toolbox để hiện thanh công cụ này.
  • Chọn nút Command Button rồi vẽ nút lệnh vào vị trí tùy ý trên Slide
  • Nhấp chuột phải vào nút lệnh vừa tạo, chọn View Code
  • Trong cửa sổ hiện ra, gõ vào Dem_Nguoc (là tên của Macro trên)
Như vậy là xong. Bây giờ trở lại PP chạy trình chiếu, nhấp chuột vào nút lệnh sẽ thấy đồng hồ hoạt động.

Trên đây tôi chỉ trình bày những gợi ý cơ bản, các bạn có thể nghiên cứu, tìm tòi thêm để làm hoàn thiện chiếc đồng hồ của mình.
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top