Hướng dẫn làm Trắc nghiệm đúng sai bằng Power Point

 

Đây là bài hướng dẫn thầy cô làm trắc nghiệm đúng sai. Trắc nghiệm này rất ần thiết cho thầy cô để giúp thầy cô tổ chức các trò chơi ở cuối mỗi tiết học hay giúp thầy  cô thiết kế một chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh. tieuhoc.info rất vui thích khi có bài học này.

Hướng dẫn làm Trắc nghiệm đúng sai bằng Power Point

Đây là bài hướng dẫn thầy cô làm trắc nghiệm đúng sai. Trắc nghiệm này rất ần thiết cho thầy cô để giúp thầy cô tổ chức các trò chơi ở cuối mỗi tiết học hay giúp thầy  cô thiết kế một chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh. tieuhoc.info rất vui thích khi có bài học này.

 
Cái nút màu vàng này liên kết tới Slide chứa câu hỏi mẫu. Bạn hãy nhân nó ra nhiều cái nữa và thay đổi liên kết hướng tới các slide chứa câu hỏi mà bạn mới vừa tạo ra. Khi câu hỏi đã được trả lời và trở về đây, nút câu vửa nhấn ấy sẽ biến mất. Bạn có bao nhiêu slide chứa câu hỏi thì có bấy nhiêu cái nút màu vàng này. Nếu cuối bài trắc nghiệm bạn muốn thêm một slide nào đó mà chưa ngưng trình chiếu, thì chỉnh sửa liên kết của nút “Thoát” hướng đến slide đó.
2. Link để tải về:
Nếu link trực tiếp không tồn tại thầy cô có thể nhấn vào 1 trong 2 link dưới đây
 
 
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top