Power point sử dụng mã lệnh BB

vietnq

Sau đây là các file PPT sử dụng mã lệnh BB để tao các trò chơi trong Power point có thể tương tác với người chơi.
Trước khi trình chiếu bạn nên thiết lập lại macro Security như sau:

 

 

vietnq

Sau đây là các file PPT sử dụng mã lệnh BB để tao các trò chơi trong Power point có thể tương tác với người chơi.
Trước khi trình chiếu bạn nên thiết lập lại macro Security như sâu : Tools / Options / macro security / security level chọn Low.Sau đây có 4 file PPT :


1/ Xem hình
2/ Ô chữ thông minh
3/Ô chữ
4/ Lucky number

 

__phamkhacl - tieuhoc.inFo__

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top