Print

Phục hồi nội dung văn bản trong word 2007

Thông thường trong Word 2007, khi đang làm việc với văn bản bạn có thể phục hồi lại nội dung cũ nhờ chức năng Undo nhưng sau khi save và đóng văn bản rồi thì bạn không thể nào phục hồi lại nội dung cũ của văn bản này được nữa. Tuy nhiên, Word 2007 có khả năng tự động tạo bản sao lưu dự phòng cho nội dung cũ trước mỗi lần bạn lưu để bạn có thể phục hồi lại khi cần thiết. Muốn cho hiệu lực tính năng này, bạn làm như sau:

 

Thông thường trong Word 2007, khi đang làm việc với văn bản bạn có thể phục hồi lại nội dung cũ nhờ chức năng Undo nhưng sau khi save và đóng văn bản rồi thì bạn không thể nào phục hồi lại nội dung cũ của văn bản này được nữa. Tuy nhiên, Word 2007 có khả năng tự động tạo bản sao lưu dự phòng cho nội dung cũ trước mỗi lần bạn lưu để bạn có thể phục hồi lại khi cần thiết. Muốn cho hiệu lực tính năng này, bạn làm như sau:

- Bạn bấm nút Office ở góc trên bên trái cửa sổ Word rồi bấm nút Word Options ở dưới cùng của menu thả xuống.

- Trong cửa sổ Word Options, bạn chọn mục Advanced trong cột bên trái. Sau đó, bạn tìm đến phần Save trong khung bên phải rồi đánh dấu chọn mục Always create backup copy và bấm nút OK để kết thúc.

Từ giờ trở đi, mỗi khi bạn bấm nút Save, chương trình sẽ lưu lại một bản dự phòng với tên là “Backup of tên-tài-liệu.wbk” rồi mới lưu lại nội dung đã thay đổi của tài liệu.

 

Lưu ý: Word sẽ ghi đè nội dung lần sao lưu mới vào file sao lưu nên bạn chỉ có thể phục hồi lại nội dung cũ gần nhất là thôi.

 


________________________Source:tieuhocvn.info___________________