Cách khắc phục lỗi tự động bỏ dòng trong bảng khi soạn giáo án word

Thưa thầy cô, Đã bao giờ thầy cô soạn giáo án kẻ cột đôi cột chưa, Tự nhiện nó cứ tự động nhảy dòng mặc dù trang trước còn trống rất nhiều  có nghĩa là trang trước chỉ có vài dòng , còn các dòng ( Row) còn lại bị đẩy lui trang sau dẫn đến trình bày mất cân đối. Nguyên nhân do đâu? Cách khắc phục như thế nào?.. Làm sao vậy ta? À có cách đây. Thầy cô hãy đọc bài viếtnày sẽ rõ

 

Cách khắc phục lỗi tự động bỏ dòng trong bảng khi soạn giáo án word

Thưa thầy cô, Đã bao giờ thầy cô soạn giáo án kẻ cột đôi cột chưa, Tự nhiện nó cứ tự động nhảy dòng mặc dù trang trước còn trống rất nhiều  có nghĩa là trang trước chỉ có vài dòng , còn các dòng ( Row) còn lại bị đẩy lui trang sau dẫn đến trình bày mất cân đối. Nguyên nhân do đâu? Cách khắc phục như thế nào?.. Làm sao vậy ta? À có cách đây. Thầy cô hãy đọc bài viết này sẽ rõ.

Thế này nhé: Trường hợp này thường nội dung trong  Row (dòng lưới) cuối cùng lớn hơn kích thước (độ cao) của dòng lưới (Row) đó vì vậy Word tự động chuyển hàng này sang trang sau.

Để khắc phục được được điều này thầy cô  thao tác như sau:

Trong Word 2007 trở lên như sau :

Bước 1. Thầy cô nhìn ảnh thấy ở trang 2 vẫn còn nhiều khoảng trống mà chữ đã chạy sang trang 3 . Vậy. Nhấp kép chuột vào vị trí góc trái phía trên của bảng để chọn bảng.

Bước 2. Từ thanh Ribbon của Office Word chọn thẻ  Layout – >Properties.

Bước 3. Tại form mới hiện lên ta chọn thẻ Row, tích chọn dấu kiểm vào mục Allow row to break across paper, cuối cùng nhấn OK để hoàn thành thiết lập.

Trong Word 2003 trở về trước, ta chỉ cần bỏ đi bước 2 theo hướng dẫn trên là được thầy cô ạ

Vậy chỉ có thế thôi. tieuhocvn.info chắc chắn thầy cô làm dược.

_________________________________________http://tieuhoc.info___________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top