Gõ phân số khi soạn giáo án như thế nào?

Khi soạn giáo án , nhiều thầy cô rất khó khi gõ phân số cho giáo án mình. Có khi phải vẽ cả ô vuông trên ô vuông dưới. Có khi gõ cả kiểu 2/3 . thư thế thì bấn nhỉ . Đơn giản  chỉ thế này thôi là gõ được phân số.

 

Khi soạn giáo án , nhiều thầy cô rất khó khi gõ phân số cho giáo án mình. Có khi phải vẽ cả ô vuông trên ô vuông dưới. Có khi gõ cả kiểu 2/3 . thư thế thì bấn nhỉ . Đơn giản  chỉ thế này thôi là gõ được phân số.

 

Chúng  ta có thể viết phân số trong MS Word bằng cách chèn MS Equation 3.0

Như sau vào insert -> Object==> Creat new===> Microsoft Equation 3.0 >>  nhấp vào OK để chọn nó . Nó sẽ hiện ra bảng  Chọn ngay lấy dạng phân số

hoặc chúng ta cũng có thể làm nhanh như sau :

1. Tại vị trí muốn viết công thức , bạn bấm CTRL-F9
2. Tại vị trí giữa dấu ngoặc nhọn bạn gõ như sau
EQ \F(a,b)
a : tử số
b : mẫu số
có thể như sau { EQ \f (tử số, mẫu số) }
3. Bấm tiếp phím Shift-F9
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top