Sửa lỗi khoảng trắng trong Word

Hỏi: Khi soạn giáo án  word tôi gõ chữ " Bài giảng" thì nó lại chuyển thành " B ài gi ảng" có nghĩa là cứ cái vần nào bỏ dấu trong Tiếng Việt là nó tạo khoảng trắng. Xin cho biết làm thế nào để sửa lỗi đó. tôi phải  làm sao để mát cái khoảng trắng khó chịu kia???

 

 

Hỏi: Khi soạn giáo án  word tôi gõ chữ " Bài giảng" thì nó lại chuyển thành " B ài gi ảng" có nghĩa là cứ cái vần nào bỏ dấu trong Tiếng Việt là nó tạo khoảng trắng. Xin cho biết làm thế nào để sửa lỗi đó. tôi phải  làm sao để mát cái khoảng trắng khó chịu kia???

 

 

Phamkhacl xin mách bạn:

Chào bạn, bạn đang gặp phải trường hợp lỗi do bộ gõ thôi. Nếu có tiếng Trung hay ngôn ngữ khác thì tắt nó đi. Nếu bạn đang dùng Unikeys thì vào bỏ cái tick trong sử dụng clipboard trong unicode đi là lại gõ bình thường thôi.

Hoặc, trong Word bạn chọn Tools/options/edit sẽ xuất hiện hộp hội thoại. Trong hộp hội thoại bạn bỏ dấu chọn Use smart pharagraph selectionSmart cut and paste rồi chọn Ok.

 Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top