Word: Nhập công thức trong Equation bằng tiếng Việt

Trong quá trình sử dụng các biểu thức toán học với tiện ích MS Equation, có những tình huống bạn bắt buộc phải gõ cả tiếng Việt vào các công thức này, và bạn có thể sẽ gặp khó khăn do kiểu chữ tiếng Việt không hiển thị được. Có thể khắc phục vấn đề này bằng thủ thuật nhỏ như sau.

Trong quá trình sử dụng các biểu thức toán học với tiện ích MS Equation, có những tình huống bạn bắt buộc phải gõ cả tiếng Việt vào các công thức này, và bạn có thể sẽ gặp khó khăn do kiểu chữ tiếng Việt không hiển thị được. Có thể khắc phục vấn đề này bằng thủ thuật nhỏ như sau.Bước 1: Vào Insert>Object.

Bước 2: Tìm và chọn Microsoft Equation 3.0. Bấm OK.

Bước 3:Nhập công thức tiếng Việt vào (lúc này sẽ chưa hiển thị được tiếng Việt chính xác).

Bước 4:Chọn (bôi đen) công thức.

Bước 5:Vào menu Style>Other.

Bước 7: Chọn Font tiếng Việt tương ứng. Bấm OK và xem kết quả.

Chú ý:
- Để có thể nhập được ký tự khoảng trắng trong Equation, bạn hãy sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Space thay vì chỉ dùng phím Space như bình thường.

- Nếu không tìm thấy mục Microsoft Equation trong danh sách Object type là do chưa cài tiện ích này khi cài bộ Microsoft Office. Khi đó cần phải cài bổ sung chức năng này cho Word.
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top