Dạy điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?

Dạy dấu điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?
Hỏi: SGK Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3 có một số bài tập yêu cầu học sinh đặt dấu chấm, dấu phẩy trong khi các em chưa học về câu và các bộ phận trong câu. Làm thế nào để hướng dẫn học sinh thực hiện được các bài tập loại này ?

Read more ...

Cách phân biệt từ phức với một cụm từ trong Tiếng Việt tiểu học

Cách phân biệt từ phức với một cụm từ trong Tiếng Việt tiểu học
Hỏi: Xin tieuhocvn cho biết có thể dựa trên những dấu hiệu nào để phân biệt từ phức với một cụm từ ?

Read more ...

Cách phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong Tiếng Việt tiểu học

Cách phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong Tiếng Việt tiểu học

Read more ...

Quy trình dạy học môn Tập đọc Lớp 4 - 5 ở tiểu học

Quy trình dạy Tập đọc  Lớp 4 - 5
1. Kiểm tra bài cũ
- Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm, yêu cầu nhóm trưởng kiểm tra 2, 3 học sinh đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng đoạn – bài của bài tập đọc trước đó. Nhóm trưởng đặt câu hỏi theo sách giáo khoa ứng với nội dung đoạn các bạn đọc.
- Nhóm nhận xét.

Read more ...

Subcategories

Top