QUY TRÌNH DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 ( TIẾT 1)

QUY TRÌNH DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 ( TIẾT 1)

I. Kiểm tra bài cũ: (4- 5 phút)
- Trí nhớ
- Kiến thức bài cũ, bài tập về nhà ( nếu có)
Chú ý: Chỉ nên kiểm tra bằng tình huống, hành vi đã học, không nên kiểm tra bằng cách cho học sinh đọc thuộc ghi nhớ.

Read more ...

Dạy điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?

Dạy dấu điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?
Hỏi: SGK Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3 có một số bài tập yêu cầu học sinh đặt dấu chấm, dấu phẩy trong khi các em chưa học về câu và các bộ phận trong câu. Làm thế nào để hướng dẫn học sinh thực hiện được các bài tập loại này ?

Read more ...

Cách phân biệt từ phức với một cụm từ trong Tiếng Việt tiểu học

Cách phân biệt từ phức với một cụm từ trong Tiếng Việt tiểu học
Hỏi: Xin tieuhocvn cho biết có thể dựa trên những dấu hiệu nào để phân biệt từ phức với một cụm từ ?

Read more ...

Cách phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong Tiếng Việt tiểu học

Cách phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong Tiếng Việt tiểu học

Read more ...

Subcategories

Top