Quy trình dạy học môn Tập đọc Lớp 4 - 5 ở tiểu học

Quy trình dạy Tập đọc  Lớp 4 - 5
1. Kiểm tra bài cũ
- Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm, yêu cầu nhóm trưởng kiểm tra 2, 3 học sinh đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng đoạn – bài của bài tập đọc trước đó. Nhóm trưởng đặt câu hỏi theo sách giáo khoa ứng với nội dung đoạn các bạn đọc.
- Nhóm nhận xét.

Read more ...

Diễn tiểu phẩm minh họa kể chuyện Lớp 5 Ông Nguyễn Khoa Đăng

Diễn tiểu phẩm minh họa kể chuyện Lớp 5 Ông Nguyễn Khoa Đăng
Chào thầy cô và các bạn,
Trong chương trình dạy kể chuyện lớp 5, để cho tiết học thêm hấp dẫn và thay đổi hình thức giảng dạy. Sau khi thực  hiện luyện kể trước lớp xong, thầy cô có thể cho học sinh diễn tiểu phẩm minh họa cho đoạn hay phần chuyện mà học sinh thấy yêu thích. Cách làm này đã giúp cho học sinh hiểu sâu về câu chuyện vừa nghe kể, thể hiện được năng khiếu văn học của các em. Phát huy óc sáng tạo của hóc sinh lớp 5 tieuhoc. Phát huy năng lực học sinh.

Read more ...

Dạy học phát huy năng lực học sinh ở tiểu học

Dạy học phát huy năng lực học sinh ở tiểu học

Tổ chức dạy học nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển năng, phẩm chất cũng không phải là mới. Tuy nhiên, quá trình tổ chức dạy học để phát huy năng lực cá nhân, tạo điều kiện cho học sinh được sáng tạo và tương trợ lẫn nhau trong học tập thì mỗi tiết học cần sự thay đổi và thay đổi cụ thể trong mỗi giáo viên. Một thay đổi cần làm cụ thể, thiết thực và quan trọng để dạy học hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân là Lập kế hoạch, tổ chức một số tiết học.

Read more ...

Kĩ thuật đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22

Kĩ thuật đánh giá  học sinh Tiểu học theo thông tư 22

KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

  1. KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
  • YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
  • KĨ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Read more ...

Subcategories

Top