Chấm toán thế này làm thui chột khả năng học toán của trẻ

Chấm toán thế này làm thui chột khả năng học toán của trẻ - Trong Vở bài tập Toán 4 có bài tập như sau :

Bài 3. Trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50. Tìm số kia?

Thầy cô và các bạn xem kết quả của một học sinh trình bày:

 

Chấm toán thế này làm thui chột khả năng học toán của trẻ

- Trong Vở bài tập Toán 4 có bài tập như sau :

Bài 3. Trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50. Tìm số kia?

Thầy cô và các bạn xem kết quả của một học sinh trình bày:

Học sinh giải như sau - Chắc bài này ở nhà ai đó dạy khác cô :

Gọi số cần tìm là a

( 50 + a) : 2 = 36

50 + a = 36 x 2

50 + a = 72

a = 72 - 50

a= 22 Vậy số cần tìm là 22

Nhìn vào bài làm của em ta thấy : em đó rất hiểu toán học, trình bày đúng , chặt chẽ và cực kì khoa học . Vậy lí do gì cô chấm sai??? Phải chăng cô ghét em? Hay cô đang buồn ngủ? Có thể đem qua cô cãi nhau với chòng cô? hay là cô không hiểu toán tiểu học

Tieuhocvn co nhận định  như sau.

Bài làm em học sinh này đúng cách giải của tiểu học .

"Cô giáo chấm sai cho học sinh là cô giáo không hiểu toán tiểu học  - Không hiểu giải toán tiểu học - Cô chỉ nghĩ được  cách giải duy nhất mà cô thường dạy. Cô chưa học chuyên đề " Giải bằng nhiều cách  giải  toán tiểuhọc " - tác giả Trần Kim Cương - Cô giáo không tôn trọng học sinh -  Không hi nhận xét và chỉ ra cho học sinh tạo sao sai - Đánh giá học sinh không theo đúng tinh hướng thông tư 22. Cô giáo cần luôn tôn trong các em . Đùng làm thui chột khả năng học toán của các em. Luôn kích thích sự sáng tạo trong khi giải toán của  các em dù là nhỏ nhất. Cô chấm như thế này lần sau các em sợ khong dám làm cách khác . Học sinh không không chỉ học  ở mỗi  cô đâu nhé . mà em đó có thể học ở ngay bố mẹ các em. các nguồn khác . Xu hướng dạy học năm tới thay sách là dạy học sinh cách học chứ không như nhồi nhét hiện nay như cô đâu .....Cô giáo dốt

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top