Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học

Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu họcHướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học
1. Mục đích :
- Giúp học sinh củng cố kiến thức
- Trò chơi làm tiết học sôi nổi, tạo thân thiện cho giờ học
2. Chuẩn bị:
- Máy chiếu
- Chuột , bàn phím

Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học

Hướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu họcHướng dẫn cách Xây dựng Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học
1. Mục đích :
- Giúp học sinh củng cố kiến thức
- Trò chơi làm tiết học sôi nổi, tạo thân thiện cho giờ học


2. Chuẩn bị:
- Máy chiếu
- Chuột , bàn phím
- File .ppt đã soạn bộ câu hỏi 10 câu
- Nội dung câu hỏi và đáp án đã test.
- Quà cho học sinh: kẹo , viên phấn, ...


3. Thời gian: 3 - 5 phút, đầu giờ học hay cuối tiết học.


4. Tư vấn giáo viên:
- Tải file ankhetravang.ppt có trên http:tieuhocvn về máy ( file soạn font chữ unicode chuẩn)
- Thầy cô điều chỉnh nội dung câu hỏi sao cho phù hợp bằng cách : soạn câu hỏi ra word hay notepad . Sau đó copy vào các slide đáp án


5. Cách chơi:
- Thầy cô giới thiệu trò chơi: Ví dụ: Để củng cố bài học hôm nay thầy cùng các em chơi trò chơi: Ăn khế trả vàng. Đây là trò chơi quen thuộc với các em. ( Nói như vậy để người dự biết rằng : à trò chơi này các em đã hiểu luật chơi rồi - Họ không vặn vẹo về tại sao không nêu luật chơi) .  Thầy chia lớp ta thành 2 đội . Nửa lớp là đội xanh. Nửa lớp là đội đỏ ( thầy làm động tác chỉ , chia lớp hay đặt tín hiệu bất kì chia lớp , tùy theo địa hình dãy bàn của lớp)
- Cô thầy bật slide 1: slide giới thiệu
- Cô thầy  dùng chuột nhấp vào dòng chữ trong slide 2: Sao chim lại ăn khế nhà tôi.
- Trong slide 3 , Cô thầy nhấp  : C1 ( câu hỏi 1) hoặc bất kì câu hỏi nào thì câu hỏi sẽ hiện ra?
- Khi slide mới hiện ra , cô thầy nhấp vào người em Thì ra câu hỏi cho đội chơi trả lời.  Kh trả lời xong, cô thầy nhấp vào chin để ra đáp án. Nếu đáp án đúng thì cô thầy nhấp vào mũi tên để về slide gốc nhận thỏi vàng. Còn nếu trả lời sai cô thầy cho đội còn lại trả lời. Đội nào có đáp án đúng nhận 1 phần quà. Cô phát cuối buổi.  Nếu cả hai đội không có đáp án cô nhấp vào chim để ra đáp án .
- Tương tự như vậy đến hết số câu hỏi.


An khe Tra vang -  The Best Games for Primary Teachers
Games and fun activities are a vital part of teaching in Primary school. Whether you’re teaching adults or children, games will liven up your lesson and ensure that your students will leave the classroom wanting more.

Games can be used to warm up the class before your lesson begins, during the lesson to give students a break when you’re tackling a tough subject, or at the end of class when you have a few minutes left to kill. There are literally hundreds, probably thousands, of games that you can play with your students. Primary School games are used to test  the content that your student have learnt, practice Maths, learn Vietnamese,... in your class.
Classic Game: An khe tra vang

This classic game is a favorite for all students but it can get boring quite quickly. This game is best used from 3  to 5 minutes at the start to warm the class up or 5 minutes at the end if you’ve got some time left over, using computer for power point . It works no matter how many students are in the class.

How to play: Classic Game: An khe tra vang
    Ask students to suggest a letter. If it appears in the word, write it in all of the correct spaces. If the letter does not appear in the word, write it off to the side.
    Continue until the students guess the word correctly (they win) or you complete the quiz (you win).

 Nhấn vào đây để tải về: Giáo án Trò chơi Ăn khế trả vàng ở Tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top