99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý 99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý Đây là tên tài liệu được soạn thảo có đến 99 tình huống sư phạm điển hình từ thực tiễn giáo dục tiểu học giúp cho thầy cô vận dụng tốt trong tình huống thực tế giảng dạy và công tác giáo dục

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý


99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý Đây là tên tài liệu được soạn thảo có đến 99 tình huống sư phạm điển hình từ thực tiễn giáo dục tiểu học giúp cho thầy cô vận dụng tốt trong tình huống thực tế giảng dạy và công tác giáo dục
Trong số 99 tình huống sư phạm được nêu trong cuốn sách này có 72 tình huống đã có những giải pháp ứng xử để bạn đọc tham khảo và 27 tình huống đang chờ người ứng xử. Đồng thời, tài liệu này cũng đưa ra những giải pháp ứng xử được số đông lựa chọn và ý kiến kèm theo cùng dư luận và kiến nghị

99 tình huống sư phạm là 99 thử thách mà người giáo viên tiểu học phải vượt qua, nhưng phải đúng với những nguyên lí giáo dục, nguyên tắc sư phạm, sát với tình hình thực tế và có hiệu quả cao. Đó là thử thách do khác biệt văn hóa khi giáo viên miền xuôi lên miền núi dạy học; là những cuộc "lật đổ âm thầm" khi học sinh không hài lòng với giáo viên; là những lúng túng, ngại ngùng khi giải thích những thắc mắc liên quan đến giới tính; những "chuyên gia tâm lí" khi tư vấn cho học sinh những vấn đề mà các em mặc cảm; các tình huống giáo viên phải đối mặt với những vấn đề thời sự học đường như ma túy, bạo lực trong nhà trường ...

Sức cuốn hút của cuốn sách được cho là ở cách thể hiện sinh động bằng các "bài tập tình huống" cùng những phương án xử lí khác nhau, gợi mở để người đọc tự suy nghĩ và lựa chọn phương án xử lí tối ưu.

99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý là tài liệu hay giúp thầy cô có thể thi tốt cuộc thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi hàng năm của các Sở giáo dục thường tổ chức.
Mời thầy cô cùng các bạn tải miễn phí về tài liệu này.
>>> link từ 99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý

>>> link từ 99 tình huống sư phạm có thể giúp giáo viên có nhiều phương án xử lý

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top