Tranh cãi nảy lửa đâu là chủ ngữ trong câu văn sau?

Tranh cãi nảy lửa đâu là chủ ngữ trong câu văn sau?

Thưa thầy cô và các bạn.
Trong một bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 1, một giáo viên có ra một bài tập nhỏ, trong đó có xác định Chủ ngữ vị ngữ trong câu văn sau:
Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.Hầu hết các thầy cô đều cho rằng: Chủ ngữ trong câu này là : "Một số khác "
còn  "quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo." là vị ngữ  bởi vì để tìm chủ ngữ các em phải đặt câu hỏi: Ai  quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo? Và câu trả lời là : Một số khác.
Còn để tìm vị ngữ thì các thầy cô phần lớn đều cho rằng đây là câu kể ai làm gì , do vậy nên đặt câu hỏi : Một số khác làm gì?
Tuy nhiên có quan điểm khác: Trong câu này nếu là câu kể ai làm gì thì chủ ngữ phải là : ai ca hát, thổi sáo? Và bộ phận  trả lời cho ai là "  Một số khác quây quần trên boong sau" . Do vậy  "Một số khác quây quần trên boong sau" là chủ ngữ.  Còn theo các bạn đâu là chủ ngữ . Hãy vào đây để cho ý kiến của thầy cô.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top