Cách làm Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22

Cách làm Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22
Chào thầy cô và các bạn.
là giáo viiên tiểu học , hầu hết các thầy cô  tiểu học đều làm công tác Chủ nhiệm lớp . Vì chủ nhiệm lớp là một yêu cầu bắt buộc phù hợp với Điều lệ trường tiểu học. Theo Điều 30 trong Điều lệ trường tiểu học có ghi rõ: Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học đối với giáo viên tiểu học cần và có : Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);  Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).
Do vậy Sổ chủ nhiệm tiểu học là hồ sơ sổ sách bắt buộc mà các cấp quản lí cần kiểm tra.

Cách thiết lập Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22, tieuhoc, tieuhocvn

Trong năm học này, Vụ tiểu học muốn để cho Giáo viên tiểu học ta phát huy sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục học sinh, Vụ đã yêu cầu các Phòng giáo dục không in các mẫu in sẵn, để cho giáo viên tự thiết kế và sáng tạo cách làm. Chủ trương này được giáo viên tiểu học đồng tình ủng hộ. Vậy bài viết này muốn trao đổi với các thầy cô về cách Xây dựng sổ chủ nhiệm Tiểu học, tieuhoc, tieuhocvn


1. Những căn cứ xây dựng sổ chủ nhiệm:
- Điều 30 của Điều lệ trường tiểu học
- Chỉ đạo xây dựng Sổ chủ nhiệm của Vụ tiểu học
- Chỉ đạo chuyên môn của SGD
 - Kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường
-  Công tác dạy học và giáo dục học sinh của GVCN
- Hồ sơ tham dự cuộc thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi

2. Dùng Sổ chủ nhiệm này để làm gì?
- Là minh chứng báo cáo với các cấp quản lí về các diễn biến của lớp
- Phục vụ cho công tác giảng dạy, giáo dục học sinh
- Là cơ sở pháp lí để ...đánh giá xếp loại hs.
-  Là Hồ sơ  để tham dự cuộc thi GVCNG
3. Nội  dung các trang cần có trong Sổ chủ nhiệm tiểu học

3.1 Trang   Nhiệm vụ của học sinh
+ Nhiệm vụ của học  sinh tiểu học
+ Quyền của học sinh tiểu học
+ Các hành vi và biểu hiện học sinh không được làm  
+ Hình thức khen thưởng và kỉ luật học sinh
+ Những quy đinh về đồ dùng sách vở
+ Những quy đinh về nề nếp
+ Chế độ trách nhiệm


3. 2. Trang Thông tin học sinh.
+ Họ và tên học sinh đầy đủ theo giấy khai sinh
+ Ngày tháng năm sinh, giới tính, tên bố , mẹ, địa chỉ, nơi ở, sổ đăng bộ
+ Đánh dấu là độ viên , theo dõi kết quả rèn luyện năm trước  theo 3 lĩnh vực, danh hiệu khen thưởng năm trước, ghi chú

3.3.Trang Ban cán sự lớp

+ Phân công cụ thể nhiệm vụ từng học sinh với những nhiệm vụ  .
+ Đề ra được nhiệm vụ của từng vị trí ... Làm gì? Quản lí lớp ở việc gì?
+ Ban cán sự lớp phải thay đổi theo từng Học kì trong năm ( nếu cần )
+ Sơ đồ lớp học  Có thể thay đổi theo từng Học kì trong năm ( nếu cần ) – Phân chia theo nhóm tổ
+ Nêu được nhiệm vụ các nhóm

3.4. Trang  Danh sách học sinh các  nhóm tổ
+ Tên học sinh có  trong nhón tổ - hs nào là nhóm trưởng ( có thể thay đổi theo học kì – Nếu cần )
+ Phân bao nhiêu  nhóm tổ thì tùy theo  mô hình học tập, hình thức dạy học ( nên nhiều nhất 6 em một nhóm)  
+ Danh sách ban đại diện Hội cha mẹ hs – có số điện thoại – có địa chỉ - rõ  vai trò của Hội
+ Danh sách học sinh có năng lực  đặc biệt hoặc năng khiếu
+ Danh sách học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích
+ Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn

3.5. Trang  Kế hoạch năm học
+ Căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm? .
+ Nêu những nét khái quát về đặc điểm tính hình chung của lớp chủ nhiệm: khái quát nhất thông qua việc điều tra học sinh của GVCN
+ Chỉ ra được học sinh cá biệt cần theo dõi uốn nắn của lớp  
+ Thống kê được kết quả rèn luyện năm học trước
+ Chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn của lớp

3.6. Trang  Các mục tiêu cần đạt
+ Các  số liệu cụ thể cần đạt cho lớp mình ở 3 lĩnh vực :  Môn học và hoạt động giáo dục + Kĩ năng  + Phẩm chất theo cách bão cáo của phần mềm EMIS, của Sổ Tổng hợp đánh giá giáo dục  .
+ Nêu được các chỉ tiêu khác cần đạt  như: VSCĐ, Danh hiệu lớp, các phong trào , các HĐGD, các HĐNGLL

3.7. Trang Biện pháp thực hiện
+ Duy trì sĩ số: + Mục tiêu gì ? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?
+ Chất lượng giáo dục các môn học và các hoạt động giáo dục : + Mục tiêu gì ? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?
+ Năng lực : + Mục tiêu gì ? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?
+ Phẩm chất : + Mục tiêu gì ? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?

3.8. Trang  Các Hoạt động khác
+ Công tác Đội – Hoạt động Văn- Thể -  Mĩ  + Mục tiêu gì ? Có những hoạt động lớn nào trong năm? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?
+ Phong trào xây dựng lớp học thân thiện : + Mục tiêu gì ? Làm thế  nào? Làm việc gì để đạt được mục tiêu đó?

3.9. Trang Kế hoạch tháng
+ Những trọng tâm của tháng
+ Nội dung hoạt động trong tháng về : Giáo dục đạo đức, về học tập , Các hoạt động khác
+ Có biện pháp thực những công việc đó
+ Có kết quả ra sao? HS nào thực hiện
+ Có phần ghi chép , nhận xét, đánh giá chung sau tháng
+ Có phần ghi chép nội dung điều chỉnh

3.10. Trang  Theo dõi Kết quả định  kì

+ Những số liệu báo cáo dựa theo phần mềm EMIS, Phần mềm quản lí của BGD,  bám sát TT22
+ Dựa vào  Sổ tổng hợp kết quả 4  lần trong năm ( GHKI, Cuối HKI, GHKII, Cuối HK2  hay cả năm)– Thống kê kết quả các môn học và các hoạt động giáo dục
+ Ghi chép các kết quả mà tập thể lớp đạt được ( Các HĐNGLL) trong đợt đó

3.11.  Theo dõi chuyên cần
+ Vì học sinh tiểu học nghỉ rất ít. Đại đa số các em rất chuyên cần trong học tập do vậy chia làm 4 cột- Cột HK1, HK2, CN và  Ghi chú
+ Ghi: Ví dụ em  Hà Anh trong HKI có nghỉ ngày 15/9  có phép . Ghi 15/9 (P)
+  Em  Hà Anh trong HKII có nghỉ ngày 15/3  không  có phép . Ghi 15/3
+  Vậy cuối năm tổng kết em  Hà Anh có nghỉ  2 ngày ( 1 có phép – 1 không phép) .
+  Trong học kì 1,  em  Yến  có nghỉ  5 ngày (có phép) Nhưng lí do đi viện gãy tay  .

3.12. Trang  Theo dõi VSCĐ
+ Tùy theo yêu cầu của từng PGD
- Do vậy chia  các cột sao cho tiện theo dõi . Chia làm 4 đợt đánh giá Mỗi hk = 2 đợt
+  Em  Hà Anh trong đợt 1 của HKI có Kết quả VSCĐ  Toán : A.  Chính tả : A, Tập Làm văn : B – Xếp chung : A
+  Đợt 2 của HKI có Kết quả VSCĐ  Toán : A.  Chính tả : B, Tập Làm văn : B – Xếp chung : B
+  Đợt 3 của HKII có Kết quả Xếp chung : B
+  Đợt 4 của HKII có Kết quả Xếp chung : A . Vậy Cả năm : XLC : A. Xếp theo sự tiến bộ của hs TT22

3.13. Trang  Theo dõi khoản đóng góp
+ Tùy theo yêu cầu của từng PGD
+ Do vậy chia  các cột sao cho tiện theo dõi . Chỉ ghi những khoản được phép thu hay thu hộ hs như : BHYT, Ủng hộ nhân đạo, Quỹ PCBL,...theo chỉ đạo cấp trên.
+  Chỉ ghi các khoản thu đúng chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp . Ví dụ giấy vun; 2,5kg
+  Phần ghi chú : thu nộp giáo viên có thể ghi trang sau :  Thu bao nhiêu nộp về  thủ quỹ bao nhiêu

3.14 Trang Theo dõi Biểu hiện cần khen – nhắc nhở
+ Tùy theo yêu cầu của từng PGD, BGH, Đội của mỗi địa phương
+ Do vậy chia  các cột sao cho tiện theo dõi  và ghi chép
+  Ghi theo tiến trình thời gian. Rõ thời gian, ai? Việc gì? Biện pháp giáo dục? Giúp đỡ?
+  Làm căn cứ để cho tiết GDTT, đánh giá các đợt, minh chứng

3.15. Trang  Theo dõi Họp phụ huynh
+ Tùy theo yêu cầu của từng trường
+  Phải có kế hoạch – Giáo án họp phụ huynh.
+  Kèm theo danh sách phụ huynh tham gia họp
+  Cuối buổi họp phải thiết lập hoàn chỉnh  Biên bản họp phụ huynh ( sao thành 3 bản ( BGH, Hội CMHS, GVCN)
+  Nội dung họp phụ huynh – Có hướng dẫn . Theo sự chỉ đạo của BGH

3.16. Trang  Ghi chép - Hội họp
+ Ghi các buổi hội họp, họp hội đồng, hội thảo liên quan đến công tác chủ nhiệm

Thầy cô và các bạn tải tài liệu miễn phí tại đây:

>>>> Cách làm Sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top