Tài liệu thi tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học Năm 2018

 Tài liệu thi tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học Năm 2018

Thưa thầy cô và các bạn, đây là tập tài liệu giúp thầy cô có cái nhìn tổng thể nhất về những nội dung cần thi vấn đáp và tự luận trong kì thi sát hạch Thi tuyển Viên chức Giáo viên Tiểu học trong các Sở Nội  vụ ở khắp cả nước. Tài liệu này dày hơn 200 trang font chữ chuẩn , dễ dàng cho thầy cô nghiên cứu và học  tập. Chúc thầy cô hoàn thành tốt kì thi

Những nộ dung cần thiết trongkif thi sát hạch  tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học Năm 2018
1. Những nội dung chính của đổi mới GD và ĐT theo đường lối, chủ trương của Đảng
1.1. Quan điểm chỉ đạo
1.2. Mục tiêu đổi mới
1.3. Nhiệm vụ, giải pháp
(2. Quyền và nghĩa vụ của viên chức (Luật Viên chức 2010)


Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức
Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
Điều 19. Những việc viên chức không được làm
Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
Điều 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông
Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo
Điều 73. Quyền của nhà giáo
Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học
1. Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.
2. Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
3. Các tiêu chuẩn đạo đức khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

Điều 6. Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số V.07.03.09

Điều 18. Tổ chuyên môn
Điều 30. Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường
Điều 35. Quyền của giáo viên

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Viên chức hiện hành.
2. Luật Giáo dục 2005.
3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Download from>>> Tài liệu thi tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học Năm 2018

- Download from Mediafire>>> Tài liệu thi tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học Năm 2018

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top