60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh Giáo viên tiểu học 2018

 60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh  Giáo viên tiểu học 2018

Chào thầy cô và các bạn!
Đây là  60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh  Giáo viên tiểu học 2018 có trên trang tieuhocvn. Trong tài liệu dài 60 trang này tương ứng với 60 tờ thăm thi phỏng vấn của đợt thi tuyển viên chức.

Mỗi tờ thăm có 3 câu hỏi ững với 3 lĩnh vực điểm đạt được tối đa của 3 câu hỏi này là 100 điểm. Các câu trong mỗi đề thi vấn đáp i xoay quanh các Văn bản pháp quy, quy định pháp luật của Luật viên chức, thông tư 22, thông tư 28, Điều lệ trường tiểu học, Luật giáo dục, các văn bản dưới luật, các thông tư, các nghị định liên quan đến giáo dục tiểu học. Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường hỏi thêm về cách tổ chức các hoạt đọng dạy học, các phương pháp giảng dạy chủ yếu ở tiểu học, các kĩ năng sư phạm cần thiết cảu một giáo viên tiểu học, cách thiết kế một hoạt động giáo dục, cách thiết kế một giờ dạy phát huy năng lực học sinh. Tieuhovn nghĩ rằng, đây chính là tài liệu quý sẽ giúp các nhà tuyển dụng có ngân hàng đề để vấn đáp, sẽ giúp các thầy cô sắp thi tuyển công chức được đỗ với kết quả cao. Nói không ngoa trả lời được 60 đề văn đáp này thì đỗ vào viên chức 100%. Thật không tiếc công khi tải miến phí tài liệu này. Hãy tin vào tieuhocvn - Một trang thông tin hữu ích và  đáng tin cậy cho mỗi giáo viên tiểu học.

Xin cảm ơn!  Chúc  thầy cô vui.

 


Mính họa một Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh  Giáo viên tiểu học 2018

 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 41
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO DỤC TIỂU HỌC


Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức, không được làm trong ứng xử nơi công cộng được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)


Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết Nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- Download from>>> 60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh Giáo viên tiểu học 2018

- Download from Mediafire>>> 60 Đề Phỏng vấn Thi tuyển Viên chức Chức danh Giáo viên tiểu học 2018

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top