QUY TRÌNH DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 ( TIẾT 1)

QUY TRÌNH DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 ( TIẾT 1)

I. Kiểm tra bài cũ: (4- 5 phút)
- Trí nhớ
- Kiến thức bài cũ, bài tập về nhà ( nếu có)
Chú ý: Chỉ nên kiểm tra bằng tình huống, hành vi đã học, không nên kiểm tra bằng cách cho học sinh đọc thuộc ghi nhớ.

II. Dạy bài mới: (25- 27 phút)
1. Khởi động, giới thiệu bài: ( 2- 3 phút)
Giới thiệu bằng tranh, tình huống, trò chơi, bài hát,…
2. Các hoạt động dạy học chủ yếu
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống
- Giáo viên nêu tình huống
- Học sinh dự đoán các tình huống có thể xảy ra.
- Học sinh lựa chọn các cách ứng xử và trình bày lý do lựa chọn
- Thảo luận lớp về các cách ứng xử
- GV kết luận - Yêu cầu một vài học sinh đọc ghi nhớ SGK
* Hoạt động 2, 3. Thảo luận nhóm ( bài tập 1, 2 SGK)
- GV nêu yêu cầu từng nhóm học sinh làm bài
- Từng nhóm học sinh thảo luận
- HS lên chữa bài tập. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét - kết luận phương án đúng của bài tập

3. Kết luận chung cuối bài: Nêu những nội dung trọng tâm học sinh cần ghi nhớ để thực hiện
* GV mời 1, 2 học sinh đọc ghi nhớ trong SGK

III. Củng cố - Dặn dò: ( 4- 5 phút)
- Học hành vi đạo đức gì? Làm như thế nào? Thực hiện để làm gì?
- Hướng dẫn hoạt động tiếp nối.

(6)

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top