Cách dạy học trực tuyến tiểu học cho nghỉ dịch cúm COVID 19 hiệu quả

Cách dạy học trực tuyến tiểu học cho đợt nghỉ dịch cúm COVID 19 hiệu quả

Thưa các thầy cô. Đây là cách hướng dẫn các thầy cô một cách dạy học trực tuyến đơn giản nhất, tiện lợi nhất, và miễn phí với giáo viên tiểu học nhân đợt ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học ở nhà để tránh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID 19. Vậy các thầy cô có thể áp dụng dạy trực tuyến theo các bước sau.

 

Cách dạy học trực tuyến cho giáo viên tiểu học đơn giản nhất

Bước 1: Thầy cô lập 1 nhóm Zalo của lớp. Nhóm Zalo này nhằm kết nối các phụ huynh trong lớp để nhận thông báo, nhắc nhở, giao bài cho học sinh,...
Bước 2: Thầy cô gửi bài lên nhóm Zalo phụ huynh của lớp đã lập. Chú ý  thầy cô  gửi bài bằng dạng ảnh - sử dụng chức năng chụp ảnh.
Bước 3: Phụ huynh học sinh sẽ lấy bài về cho các con làm. Phụ huynh dùng điện thoại chụp ảnh và gửi kết quả làm bài của con em mình lên zalo của  thầy cô giáo.
Bước 4:  Thầy cô kiểm soát, kiểm tra kết quả thực hiện bài tập của học sinh, giáo viên tải bài cảu học sinh về máy về.
Bước 5: Thầy cô dùng chức năng paint có sẵn trong mãy . Thầy cô chấm bài trực tuyến, nhận xét, đánh giá tư vấn bài làm của học sinh Nhấn vào save để lưu bài đã chữa
Bước 6: Tải  lại bài đã chấm lên cho phụ huynh học sinh
Bước 7: Nếu có điều kiện chữa bài chung , thầy cô nên sử dụng livestream bên nhóm facebook của lớp. Chữa bài  bằng cách Livestream bằng Facebook group hay Youtube  để chữa bài, nhận xét, dạy kiến thức mới  cực kì hiệu quả. Tính tương tác cao. trẻ hứng thú học.

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top